Cevaplar

2012-10-31T18:19:01+02:00

.    Fiziğin Doğası

    Fiziğin Uğraş Alanı
    Fiziğin Doğası
    Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
    Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji

2.    Enerji

    İş, Güç ve Enerji
    Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu
    Enerji Kaynakları
    Isı ve Sıcaklık

3.    Madde ve Özellikleri

    Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri
    Maddelerin Değişimi

4.    Kuvvet ve Hareket

    Doğrusal Hareket
    Doğadaki Temel Kuvvetler
    Newton’un Hareket Yasaları
    Sürtünme Kuvveti

5.    Elektrik ve Manyetizma

    Elektrik Akımı
    Potansiyel Farkı
    Direnç
    Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

6.    Dalgalar

    Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler
    Depremler

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. sınıf Fizik Dersi Konu İçerikleri:

1. Madde ve Özelikleri
• Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık
• Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi
• Gazlar ve Plazmalar

2. Kuvvet ve Hareket
• Kuvvet ve Özellikleri
• Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
• Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
• Etki-Tepki Kuvvet Çiftleri
• Eylemsizlik

3. Elektrik
• Elektrostatik
• Elektrik Devreleri

4. Modern Fizik
• Modern Fiziğe Giriş
• Özel Görelilik

5. Dalgalar
• Sarmal Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar
• Su Dalgaları

 
1 2 1
2012-10-31T18:20:21+02:00

Hacim Çalışma Soruları
1.
a) Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yaparak birer örnek veriniz.
Madde:
Cisim:
Hacim:
Ölçme:
Özkütle:
Ağırlık:
Terazi:

b) Maddenin hallerini yazarak,ikişer örnek veriniz.
2.a) Küp, dikdörtgenler prizması, silindir, kürenin hacimlerini şekillerle göstererek formüle ediniz.
b) Boyutları 24,5cm, 16 cm, 2cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki ders kitabınızın hacmi kaç cm³tür?
c) İçten içe taban yarıçapı 2cm, yüksekliği 20cm olarak ölçülen silindir şeklindeki dereceli kabın hacmi kaç cm³tür?(?=3)

3. Hacmi 60 cm³ olarak ölçülen kuru kum ile 30 cm³ su karıştırıldığında, toplam hacim 72 cm³olarak ölçülüyor. Buna göre;
a) Sadece kum tanelerinin hacmi kaç cm³tür?

b) Kuru kumun içindeki havanın hacmi kaç cm³tür?

c) Kuru kum içindeki hava hacmi, kuru kumun hacminin(Kum+hava hacminin yüzde kaçıdır?

4. Eşit kollu terazi dengedeyken sağ koldaki binicinin bulunduğu yer işaretleniyor. Daha sonra binici sağ kefeye en yakın konuma gelecek şekilde kaydırıldığında denge bozuluyor. Bozulan dengeyi tekrar sağlamak için sol kefeye iki gramlık bir kütle koymak gerekiyor. Buna göre;

a) Binicinin kütlesi kaç gramdır?
b) Binicinin terazi kolundaki ilk konumu ile son konumu arası on eşit bölmeye ayrılırsa her bölme kaç gram kütleye karşılık gelir?

c) Sol kefeye konan bir cisim ,sağ kefeye 14 gramlık bir kütle konulup binici 3.bölmeye çekilerek dengeleniyor.Cismin kütlesi kaç gramdır?

d) Bir öğrenci kütlesini bilmediği bir cismi yanlışlıkla sağ kefeye koyuyor.Bu durumda dengeyi sol kefeye 12 gramlık bir kütle koyup sağ koldaki biniciyi, 4.bölmeye çekerek sağlayabiliyor. Buna göre öğrencinin sağ kefeye koyduğu kütle kaç gramdır?

5.
a) Boşken kütlesi 120g olan ve içten içe kenar uzunluğu 5 cm gelen küp şeklindeki bir kutu, kum ile doldurulduğunda kütlesi 440g ölçülüyor. Kumu tamamen örtecek şekilde kutuya su döküldüğünde 25 cm³ su kullanılıyor. Buna göre suyun özkütlesi kaç g/cm³tür?

b) Kütlesi 50g olan bir deney tüpüne 10 g su konup, içine 2g kalsiyum karbonat tableti atılıyor. Su ile tabletin etkileşmesinden 200 cm³gaz oluştuğu, tepkime sonrası tüp ve içindekilerin kütlesinin 61,8g olduğu belirleniyor. Çıkan gazın özkütlesi kaç g/cm³tür?


Cevaplar

1.
a) Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yaparak örnekler veriniz.
Madde: Evrende yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan her şeye denir.Hava,toprak,taş ,kum vb.
Cisim: Maddenin şekil almış ve sınırlandırılmış haline denir.Toprak testi,cam bardak,tahta sıra vb.
Hacim: Bir maddenin evrende kapladığı yere,o maddenin hacmi denir.Taşın hacmi,bir bardak suyun hacmi vb.
Ölçme: Bir büyüklüğü,kendi cinsinden birim olarak kabul edilmiş bir başka büyüklükle karşılaştırmaya denir.Hacim,ağırlık ölçülmesi.
Özkütle: Hacim birimi başına düşen kütle miktarıdır.
Ağırlık: Cismi etkiyen yerçekimi kuvvetinin değerine o cismin ağırlığı denir.
Terazi: Cisimlerin kütlelerini doğru olarak ölçmeyi sağlayan aletlere denir.

b) Maddenin hallerini yazarak,ikişer örnek veriniz.
KATI: TOPRAK, TAHTA, KAĞIT, TAŞ, BUZ vb...
SIVI: SU, ALKOL, SÜT, CİVA vb...
GAZ: HAVA, BÜTAN GAZI, DOĞAL GAZ, HİDROJEN, OKSİJEN, SU BUHARI vb...

2.
a) Küp, dikdörtgenler prizması, silindir, kürenin hacimlerini şekillerle göstererek formüle ediniz.

V=a³
V=a.b.c
V= ?r²h
V=4/3?³
b) Boyutları 24,5 cm, 16 cm, 2cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki ders kitabınızın hacmi kaç cm³ tür?
V=a.b.cV=24,5.16cm.2c m=784cm³
c) İçten içe taban yarıçapı 2cm, yüksekliği 20cm olarak ölçülen silindir şeklindeki dereceli kabın hacmi kaç cm³tür? (?=3)
V= ?r²h =3.2².20=240cm³

3. Hacmi 60 cm³ olarak ölçülen kuru kum ile 30 cm³ su karıştırıldığında, toplam hacim 72 cm³ olarak ölçülüyor. Buna göre;
a) Sadece kum tanelerinin hacmi kaç cm³ tür?
Sadece kum tanelerinin hacmi=Toplam hacim-su hacmi=72-30=40 cm³

b) Kuru kumun içindeki havanın hacmi kaç cm³ tür?
Kumun içindeki hava hacmi=kuru kum hacmi-sadece kum tanelerinin hacmi=60-42=18 cm³
c) Kuru kum içindeki hava hacmi, kuru kumun hacminin (Kum+hava hacminin yüzde kaçıdır? 

60 cm³te
18 cm³hava ise

x= 100.18/60=30 cm³
100 cm³te
x cm³tür?

x= %30

4. Eşit kollu terazi dengedeyken sağ koldaki binicinin bulunduğu yer işaretleniyor. Daha sonra binici sağ kefeye en yakın konuma gelecek şekilde kaydırıldığında denge bozuluyor. Bozulan dengeyi tekrar sağlamak için sol kefeye iki gramlık bir kütle koymak gerekiyor. Buna göre;
a) Binicinin kütlesi kaç gramdır?

b) Binicinin terazi kolundaki ilk konumu ile son konumu arası on eşit bölmeye ayrılırsa her bölme kaç gram kütleye karşılık gelir?

c) Sol kefeye konan bir cisim, sağ kefeye 14 gramlık bir kütle konulup binici 3. bölmeye çekilerek dengeleniyor. Cismin kütlesi kaç gramdır?

d) Bir öğrenci kütlesini bilmediği bir cismi yanlışlıkla sağ kefeye koyuyor. Bu durumda dengeyi sol kefeye 12 gramlık bir kütle koyup sağ koldaki biniciyi, 4. bölmeye çekerek sağlayabiliyor. Buna göre öğrencinin sağ kefeye koyduğu kütle kaç gramdır?

a) Binici sağ kefenin en yakınına kaydırıldığında bozulan dengeyi tekrar kurmak için,sol kefeye 2g lık bir kütle konulduğuna göre; binicinin kütlesi=mB=2d’dır. Biniciyi sağ kefenin yanına kaydırmak, bu kefeye 2g’lık kütle koymak demektir.

b) Binicinin terazi kolunda bulunduğu ilk ve son konum arasını on eşit bölmeye ayırırsak;

10 bölme
2g’a kar.gelirse

x=2/10=0,2g.
1 bölme
x g’a karşılık gelir.

c) Binicinin sağa doğru bir bölme kaydırılması, sağ kefeye 0,2 g eklenmesidir. 3 bölme kaydırıldığına göre; 
mB = 0,2 . 3 = 0,6 g eklenmiş olur. Cicmin kütlesi = mC = mK+mB = 14+0,6 = 14,6 g

d) Eşit kollu terazide binicinin bir bölme hareketi=0,2g 4. Bölmeye çekilerek sağ kefedeki cismin yanına 4.0,2 = 0,8g’lık kütle koymuş olur. Sağ kefede mC+0,8 g, sol kefede ise 12 g’lık kütle varken denge sağlandığına göre; mK=mC+mB ise 12=mC+0,8 ise mC=12-0,8=11,2g.

2 3 2