Cevaplar

2012-10-31T18:26:44+02:00

Divanü Lügati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك) , (Günümüz Türkçesi ileTürk Diyalektleri Sözlüğü) , Kaşgarlı Mahmud tarafındanBağdat'ta 1072 - 1074 yılları arasında yazılan Türkçe - Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup, batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.

Kökleşik Arap sözlük bilgisi ilkelerine göre hazırlanmış olan sözlük, Kaşgarlı Mahmud'un Türk boylarıyla ilgili ayrıntılı bilgisinin yanı sıra, Arap dil bilimi konusunda da esaslı bir eğitim görmüş olduğunu gösterir.

1 5 1
2012-10-31T18:26:55+02:00

" Kitabu Dîvânü Lugati't Türk" Türkolojinin ilk ve en büyük alîmi Karahanlı soyundan KAŞGARLI MAHMUD''un ,Araplar'a Türkçe'yi öğretmek,Türkçe'nin ne kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla ,1072 'de yazmaya başladığı 1074 'te bitirip kontrol ettikten sonra 1077 'de son Abbasi halifesi Ebü'l Kasım Abdullah'a teslim ettiği orjinalinin nerede olduğu bilinmeyen, Şamlı Mehmed bin Ebu Bekir'in 1266 yılında kopya ettiği nüshasının İstanbul Fatih Millet Kütüphânesi'nde bulunan,Türk Dil Kurumu (1941) , Kültür Bakanlığı (1990) tarafından tıpkı basımı yapılan, sekiz bölümden oluşan, içinde yaklaşık 8.000 kelimenin yer aldığı, kelime anlamlarının iyi anlaşılması için deyimlerden, atasözlerinden , şiirlerden,hatta bazı Âyet ve Hadis-i Şerif'lerden yaralanılan,Türk Dünyası ile ilgili ilk haritanın yayınlandığı ,Türk Milleti'nin yüceliğini , yalnız savaş alanlarında değil kültür meydanlarında da önder, örnek olduğunu kanıtlayan ,Türk Dil Birliği'nin temelini atan kültür hazinesi abide bir " ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK "
 2 5 2