Cevaplar

2012-10-31T18:32:10+02:00

BAŞLANGIÇ
1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu yeni baştan değiştiren ve çok özel hükümleri ihtiva eden 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU 14.02.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.
Kanun 1535 maddeden ibarettir. Eski kanun 1475 maddeden oluşmaktaydı. Kanunun uygulanmasına açıklık getiren 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 44 maddelik kanun, ana kanunla birlikte 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Açıklandığı üzere kanun çok geniş kapsamlıdır. Konumuz, anonim şirketler olup, Türk Ticaret Kanunu 329-563 maddelerini kapsamaktadır.
Bu yazının gayesi, anonim şirketlerin yeni kanundaki görünümlerini basit bir şekilde özetlemekten ibarettir.


0
2012-10-31T18:32:10+02:00
Formül oluşturma veya silme Tümünü Göster

Formüller, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinde hesaplama yapan denklemlerdir. Formüller her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.

Sabitler ve hesaplama işleçleri kullanarak basit formüller oluşturabilirsiniz. Örneğin, =5+2*3 formülü iki sayıyı çarpar ve bunun sonucuyla bir sayıyı toplar. Microsoft Office Excel, matematiksel işleçlerin standart sırasını izler. Yukarıdaki örnekte, önce çarpma işlemi (2*3) yapılır ve sonra bunun sonucuyla 5 toplanır.

Ayrıca, işlev kullanarak da formül oluşturabilirsiniz. Örneğin, =TOPLA(A1:A2) ve TOPLA(A1,A2) formüllerinin her ikisinde de A1 ve A2 hücrelerindeki değerleri toplamak için TOPLA işlevi kullanılır.

Oluşturduğunuz formülün türüne bağlı olarak, formül aşağıdaki parçaların bazılarını veya tümünü içerebilir.

İşlevler İşlevler (örneğin Pİ()) eşittir işaretiyle (=) başlar ve parantezin içine işlev için bağımsız değişkenlergirebilirsiniz. Her işlevin belirli bir bağımsız değişken sözdizimi vardır.

 Hücre başvuruları Formüle hücre başvuruları ekleyerek çalışma sayfası hücrelerindeki verilere başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin, A2 hücre başvurusu söz konusu hücrenin değerini döndürür veya bu değeri hesaplamada kullanır.  Sabitler Formüle doğrudan sayı (örneğin 2) veya metin değerleri gibi sabitler girebilirsiniz.  İşleçler İşleçler, formülde yapılmasını istediğiniz hesaplamanın türünü belirtmek için kullanılan simgelerdir. Örneğin, ^ (şapka işareti) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci de sayıları çarpar.
0