Cevaplar

2012-10-31T18:32:49+02:00

filoloji; 1 . dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme.
2 . dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim, lisaniyat. 


etimoloji; kökenbilim.
bir sözcüğün kökeni.1 1 1
2012-10-31T18:34:28+02:00

ir dili, o dilde verilmiş ürünlere dayanarak inceleyen, bu yolla bir ulusun ya da uygarlığın kültürel gelişimini, kendine özgü niteliklerini araştıran bilim dalı. Filoloji, temelde eski metinlerin yorumlanması yöntemine dayanır. Eski metinlerin bulunup okunması, nerede, ne zaman, kim tarafından yazıldığının araştırılması, yazma nüshaların karşılaştırılması, dil özelliklerinin saptanması gibi çalışmalardan sonra ilgili metin, tarihsel bağlamı içinde değerlendirilir. Filoloji ile dil ve edebiyat bilgilerini karıştırmamak gerekir. Dilbilgisi, dili yalnız niteliği bakımından ele alır. Edebiyat bilgisi de edebî yapıtların dil, üslup, deyiş ve biçim özelliklerinden doğan sanat değeriyle düşünce hayatının gelişmesindeki rolü üzerinde durur. Oysa filoloji, dil özelliklerinden düşünce ögelerine doğru gider.  etimoloji:1. Kökenbilim.
2. Bir sözcüğün kökeni. vasıf :nitelik   dimağ; 1 . beyin.
2 . bilinç, zihin: 

tedris Ders verme, öğretme, öğretim
Örnek:Kadının tedrisi ve terakkisinde muhitin de büyük bir tesiri görülmeye başladı. M. Ş. Esendal  akis Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
Örnek: İkide birde barutla infilak akisleri geliyordu. Y. K. Beyatlı Bir cismin parlak bir yüzeyde görünmesi Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki.
1 1 1