Cevaplar

2012-10-31T18:50:16+02:00

su buharlaşır yağmur olarak geri yağar :P kısca :P :P

1 1 1
2012-10-31T18:50:20+02:00


Bu döngüde suyun hareket etmesini sağlayan beş değişik olay vardır:
1- Yoğunlaşma (kondansasyon),
2- Yağış (precipitation),
3- Toprağa geçiş (Infiltration) ve yeraltı sularının oluşumu,
4- Yüzeyel akıntı (Runoff) ve yüzey suları ile yeraltı sularının oluşumu,
5- Buharlaşma (Evapotranspiration)
Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur, koşullar uygun olduğunda yağış meydana gelir Yağış şeklinde yeryüzüne düşen su, toprağa sızarak yeraltı sularına veya yüzeyel akıntı olarak okyanuslara, denizlere karışır Yüzey sularının buharlaşmasıyla su atmosfere geri döner aLINTI

1 5 1
2012-10-31T18:50:20+02:00

Su, yaşam kaynağıdır Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluştururYeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5’ i tatlı sulardırGüneş enerjisinin ısıtmasıyla, çeşitli kaynaklardan atmosfere çıkan su buharı; yağmur, kar, dolu gibi yağış biçimleriyle yeniden yer yüzüne döner Bu suyun bir miktarı yer altı sularına karışırken, daha büyük kısmı, göl ve deniz gibi kaynaklarda birikir Su döngüsü de, öteki tüm döngüler gibi süreklidir Bitkiler terleme ile su döngüsüne katılır
Yer yeryüzündeki bütün sular katılmaktadır Söz gelimi, denizlerden buharlaşan su, yağış olarak yer yüzüne dönmekte, bir kısmı yüzeysel sularda birikip, bir kısmı da yer altı sularına karışmaktadırYer altı sularının son toplanma yeri ise deniz ve okyanuslardır Burada toplanan sular, su döngüsüne devam eder ( uzun su devri )Deniz ve okyanuslardan buharlaşan suyun karalara geçmeden tekrar yağmur, kar, dolu biçiminde deniz ve okyanuslara geçmesine ise kısa su devri denir

1 5 1