Cevaplar

2012-10-31T19:07:10+02:00

1 İçinde yalnızca oksijen, su, karbondioksit, mineraller ve vitaminler bulunan aydınlık bir ortamda yaşamını sürdüren yeşil bir bitkinin, bu ortamda yaşayabilmesini sağlayan en önemli özelliği hangisidir? 

A) Minerallerden yararlanabilmesi 
B) Karbonhidrat sentezleyebilmesi 
C) Vitaminleri hazır olarak alabilmesi 
D) Karbondioksit üretebilmesi 
E) Eşeysiz olarak üreyebilmesi 

1 Yeşil bitkilerin ışıklı ve diğer faktörlerin de (su, oksijen, karbondioksit, mineraller ve vitaminler) bulunduğu ortamda yaşayabilmesini sağlayan en Önemli faktör, inorganik maddelerden karbonhidratları sentezleyebilmeleridir 


Çünkü yaşam için enerji veren besinlerin ve yapıya katılan besinlerin sentezlenmesi şarttır Zaten karbonhidratlardan diğer organik maddelere dönüşüm yapılmaktadır 

Organik besin olmayınca diğer faktörleri kullanabilmiş olmak yaşam İçin yetersizdir Çünkü enerjisiz yaşam olmaz

Cevap B 

4 Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği fotosentez hızını yavaşlata-bilir? 

A) Nemli havada açık olmaları 
B) Hücrelerinde kloroplast bulunması 
C) Kapatma hücreleri arasında boşluk bulunması 
D) Alt epidermis de daha çok olmaları 
E) Kurak havada kapalı olmaları 


4 Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin kurak havada kapalı olmaları dışardan CO2 alımını durdururBunun için bitki kendi hücre solunumu sonucu açığa çıkan CO2''ı kullanır Bu kullanılan CO2‘nin miktarı ise yeterli olmadığı İçin fotosentez hızı yavaşlamaktadır 

Aslında CO2 solunum sonucu açığa çıkıyor, ancak fotosentez hızı yaklaşık solunum 10 katı kadardır Yani daha fazla CO2 ye ihtiyaç olduğunu göstermektedir 

Cevap E 

5 Bitki hücrelerinde gerçekleşen genel olaylardan bazıları şunlardır: 

I Karbondioksitin açığa çıkarılması 
II Suyun parçalanması 
III Nişastanın depolanması 
Bu olaylardan hangileri kloroplastlarda gerçekleşir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D| I ve III E) II ve III 

5 Bitki hücrelerinde gerçekleşen metabolik olaylardan, CO2 nin açığa çıkarılması oksijenli solunumda gerçekleşirBu solunumda O2''nin kullanıldığı yer mitokondridir Suyun parçalanması fotofosforilasyonda gerçekleşir Bu olay ise kloroplastın granumlarında gerçekleşir Dolayısıyla bu olay kloroplastta olur Nişastanın depolanması genellikle lökoplastlarda olur Bundan dolayı kloroplastta nişasta depolanmaz denilmektedir 
Cevap B 

6 Bir cisim, gelen ışınları; 
IGeçirebilir 
II Yansıtabilir 
III Soğurabilir 
Bitkilerin, güneşten gelen ışık enerjisinden fotosentezde yararlanabilmeleri için bu olaylardan hangilerini gerçekleştirmeleri gerekir? 
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) l ve II E) l ve III 

6 Bitkiler güneşten (veya başka kaynaktan) gelen ışık enerjisi klorofillerde absorbe edilir 
Absorbe edilen ışık klorofilin bünyesindeki elektronların koparılmasını sağlar Kopan bu elektronlar ay-dınlık devrenin devirli ve devirsiz fotofosforilasyon devresinden geçerek ATP enerjisine dönüştürülür Oluşturulan bu ATP ler karanlık devrede CO2 lerin yakalanmasını sağlayarak besinlerin oluşturulmasını ve bu besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır Dolayısıyla fotosentezin olabilmesi için ışık enerjisinin soğurulması gerekmektedir 

Diğer özellikler de kloroplast için geçerlidir Ama fotosentez yapılması için gerekli değildir 
Cevap C 
7 Sık dallı ve bol yapraklı bir ağaç türünün, ormanda yetiştirildiğinde, fazla dallanmayıp boyuna geliştiği ve sadece tepe kısımlarının bol yapraklı olduğu belirlenmiştir 
Bu farklı gelişme biçimine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nem B) Sıcaklık C) Oksijen 

D) Işık E) Mineral maddeler 

7 Ormanda ağaçların sık olmasından dolayı o ortamda yetişebilmek için ışık rekabetini kazanmak gerekir Bitkiler ışık rekabetini kazanabilmek için, boylarını uzatarak ışığa ulaşmaya çalışırlar 

Işığın alındığı yerlerde yapraklar İyi gelişmiştir ve besin sentezi daha çok yapılır Aşağı bölgelerin ise ışığı fazla alamadığı için yapraklarının olmadığı görülmüştür 
Cevap D 
8 Klorofilli hücreler, fotosentezi başlatmak için aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır? 
A) Karbondioksiti B) Azotu C) Glikozu 
D) Yağ asitlerini E) Amino asitleri 
8 Klorofilli hücreler fotosentezi başlatmak için ışık, su, CO2 ve mineralleri alırlar 

Burada verilen seçeneklere bakarsak sadece Karbondioksit (CO2) görür Diğerleri ya fotosentez ürünüdür, ya da ara kademelerde gerekli maddedir (azot gibi) 
Cevap A 

1 5 1