Cevaplar

2012-10-31T19:05:15+02:00

Coğrafya : Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim, yeryüzü şekilleri , ekonomik faaliyetler, konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir.

Arkeoloji: Özellikle yazının olmadıgı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi saglamasıyla tarihçilerin yararlandıgı bilimdir.

Antropoloji:Toplumların ırk yapılarını inceler.

Etnografi:Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.

Hukuk : Hukuk, toplu halde yaşayan insanların birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Bir topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi , siyasi, kültürel yapısıyla ilgili bilgiler ede edilebilir.

Kronoloji:Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.

Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması baglamında tarihçilerin faydalandıgı bir bilimdir.

Epigrafi:Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.

Sosyoloji:Toplumu incelemesiyel tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.

Filoloji:Dil bilimidir.Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.

Diplomatik: Resmi belgeleri inceleyen ve sınıflandırark tarihçiye yardımcı olur.

Nümizmatik:Eski paraları inceler.

Felsefe:Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını ögrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini saglar.

Heraldik: Mühürleri inceler.

0