Cevaplar

2012-10-31T19:15:04+02:00

Bitkilerle Ilgili Test Soruları
Bitkilerle Ilgili Test Soruları bitkilerde üreme - üreme özellikleri ile ilgili test soruları 
1- 


I. Mantar 


II. Eğrelti otu 


III. Öglena 


IV. Terliksi hayvan (Paramesyum) 


Yukarıda verilen canlılardan hangileri fotosentez yapamaz ? 


A. I-II B. III- IV C. II-III D. I-IV 


2- I. Tıp II. Tarım III. Hayvancılık IV. Adli tıp 


Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır ? 


A. I-II B. III-IV C. I-II-IV D. I-II-III-IV 


3- 


I- 5 C ‘ lu şeker 


II- Fosfat 


III- Organik baz 


Yukarıdakilerden hangileri DNA ve RNA arasında farlılık göstermez ? 


A. Yalnız I B . Yalnız II C. I- III D. II-III 


4- I – YY yy II – YY Yy III - Yy Yy 


Yukarıda verilenlerden hangisinde karakterlerin gizli kalması olayı görülmez ? 


A. Yalnız I B. Yalnız III C. I – II D. II – IIII 


5-Eşey hücresinde 10 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur ? 


A. 10 B. 20 C. 40 D. 5 


6- Aşağıdaki hastalıkların hangisinin artışında , sigara diğerlerine göre daha az etkilidir ? 


A. Akciğer kanseri B. Gırtlak kanseri C. Nefes borusu kanseri D. Karaciğer kanseri 


7- 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 300 adet timin bulunduğuna göre toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır ? 


A. 2450 B.2400 C. 2350 D. 2300 


8- 


I. Fetüs 


II. Yumurtalık 


III. Döl yatağı 


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanın dişi bireyinde bulunan üreme organlarındandır ? 


A. Yalnız I B. Yalnız II C. II – III D. I-III 


9- Beş haftalık fetüste aşağıdakilerden hangisi görülmez ? 


A. Tırnakları oluşur B. Kalbi oluşur C. Bir cm. boyuna ulaşır D. Kol ve başı vardır 


10- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin metefaz safhasında oluşur ? 


A. Kardeş kromatitler farklı kutuplara gider. 


B. İğ iplikleri kaybolur 


C. Kromatitler hücrenin ekvator bölümünde dizilir 


D. Çekirdek zarı yeniden oluşur 


CEVAPLAR: 


1-D 2-D 3-B 4-B 5-B 6-D 7-B 8-C 9-A 10-C 
2 1 2