Cevaplar

2012-10-31T19:11:52+02:00


Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere kültürel öğe denir 
Kültün öğeleri maddi ve manevi öğeler olmak üzere ikiye ayrılır Araç, gereç, giysi gibi öğeler maddi öğlerdir İnançlar, değerler ise manevi öğelerdir Kısaca kültürel öğeler: Dil, din, tarih, gelenek-görenek, sanat ve dünya görüşüdür 

Bu Tanımlara Göre Türk Kültürünün Ögeleri 

1 Türkçe
2 Gelenek ve Göreneklerimiz
3 Dinimiz
4 Tarihimiz

2 3 2
2012-10-31T19:12:28+02:00

eskide erke birden fazla kadınla ewleminiyordum ama şimdi en çok bi kişiyle ewlerinsin 

 

1 1 1