Cevaplar

2012-10-31T19:22:40+02:00

How long is the river Kızılırmak? Kızılırmak nehrinin uzunluğu ne kadardır?

How long did you stay there?
 Orada ne kadar kaldınız?
How long have you been waiting? Ne zamandan beri bekliyorsunuz?

Şimdi de how + adjective(sıfat) ile sorulan diğer sorulardan örnekler verelim.

How often do you play football? Ne kadar (sıklıkla) futbol oynarsınız?
How far did you swim? Ne kadar (mesafe) yüzdünüz?
How old is your grandfather? Büyükbaban kaç yaşında?
How tall are you? Boyunuz ne kadar?
How fast can you type? Ne kadar (hızlı) daktilo yazabilirsiniz?

How much kelimesi ile iki tip soru sorulur. Birinci tip fiyat sormak için kullanılır ve how much tan hemen sonra sayılamayan bir yardımcı fiil gelir.

How much is this tie? Bu kravat kaç para?
How much are these oranges? Bu portakallar kaç para?
How much did you pay for this car? Bu arabaya kaç para ödediniz?
*İkinci tip ise sayılamayan isimleri sormakta kullanılır ve bu kullanımda how much tan hemen sonra sayılamayan bir isim gelir. 
How much tea do you want? Ne kadar çay istiyorsunuz?
How much time have we got? He kadar zamanımız var?

How many ile yapılan sorularda ise how many den hemen sonra çoğul halde bir isim gelir.

How many brothers have you got? Kaç kardeşiniz var?

How many newspaper did you buy?
 Kaç gazete satın aldınız?

1 1 1