Cevaplar

2012-10-31T19:27:30+02:00

vahdet’ül-mevcud bundaa .....

0
2012-10-31T19:29:15+02:00

Şeyh Bedreddin, dönemin gelenekleri çerçevesinde eserlerini Arapça kaleme almıştır Geleneksel din bilimlerinden olan Tefsir ve İslam Hukuku yanında yanında Tasavvuf ve dil bilim alanında da çalışmalar yapmıştır. Bedreddin Mahmut, hem zahir ve hem de batın ilimlerdeki derin kavrayışıyla mümtaz ve müstesna bir mevki işgal etmiştir. Şeyh’in yazdığı kitapların adedi otuz sekiz olduğu belirtilir. Bunlardan ancak birkaç tanesi günümüze kadar ulaşmıştır.

Bunlar arasında tesbit edebildiklerimiz şunlardır:

1- Matla-ı Hususi’l-Kelam Fi Meani Fususi’l-Hikem: Bu bir haşiyedir ve tasavvufa dairdir. Metni, Muhyıddın İbn-i Arabi’nin Fusus mukaddimesinin şerhidir. Oniki fasıldır, mutasavvıf ulemadan Davut Kayseri’nin üzerinde şerhi vardır.

2- Meserretü’l-Kulub: Yine tasavvufa dair bir eserdir. Bedreddin’in kıymetli eserlerinden biri sayılır.

3- Unkudu’l-Cevahir: Sarfdan maksuda dair yazdığı şerh’dir. Şair Senai, Zeynüddin el-Ayni, Ahmet Manisevi tarafından ayrı ayrı Türkçeye tercüme edilmiştir.

0