Cevaplar

2012-10-31T19:29:30+02:00

hicri 1340 yılını miladiye çeviriniz

 

miladi 1998 yılını hicri takvimine çeviriniz

1 5 1
2012-10-31T20:05:39+02:00

1- Tarih, insan topluluklarının zaman içinde siyasi, sos­yal, ekonomik ve dini faaliyetlerini, kültür ve uygar­lıklarını savaş ve barışlarını sebep ve sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yar­gılardan hangisine ulaşılamaz?

A)     Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceler.

B)     Tarihi olaylar aynı coğrafi mekandameydana ge­lir.

C)   Tarihi olaylar belgelere dayanır.

D)     Olaylar tek bir nedene bağlı açıklanamaz.1 1 1