Cevaplar

2012-10-31T19:28:43+02:00

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarındanHun-Oğuz destanları grubundandır.[kaynak belirtilmeli] Oğuz Kağan Destanı'nın beş ayrı yazması vardır. ÇağataycaFarsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olduğu varsayılan Oğuz Kağan'ın hayatını anlatır.

1 4 1
2012-10-31T19:31:38+02:00

Sümer destanı : Gılgamış.

Oğuz Kağan Destanı, Hun Türklerinin destanıdır

1 5 1