Cevaplar

2012-10-31T19:32:47+02:00
  Gösterilerde lazerler görsel efektler için kullanılmaktadır.

Çok şiddetli, kohernt ve tek renk ışık elde etmek için geliştirilmiş optik düzeneklere maser ve lazer denir. İlk kez C. H. Townes (1953) tarafından mikrodalga bölgesinde geliştirilen ve Microwave Amplification by Stimulated Emission and Radiation (Kamçılanmış Işıma ile Mikrodalga Yükseltici) kelimelerinin ilk harflerinden yararlanarak kısaca maser adı verilen düzenekler daha sonra T. H. Miaman (1960) tarafından Laser (Lazer) (İngilizce LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) olarak adlandırılmıştır. Lazerler, fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturan optik kaynaklardır.

İlk olarak 1917 yılında Albert Einstein tarafından ışıma yayılmasının varlığı öne sürüldü. 1960 yılında Theodore Maiman optik frekansta lazer hereketini gerçekleştirdi ve yakut lazerinin varlığını kanıtladı. Bu olaydan sonra lazer kullanımında oldukça önemli gelişmeler oldu. Lazer ışını endüstriyel süreçlerde, mühendislik alanında, bilimsel araştırmalarda, meteorolojide, iletişimde, holografide, tıpta ve savunma donanımlarında kullanılmaktadır.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T19:32:54+02:00

Yeni enerji kaynaklan arasında en yeni ve en hızlı gelişmiş olanı lazer ışınıdır. Lazer, ışığın çok Özel bir çeşididir. Biıimadamları bu ışına şaşılacak kadar çok sayıda kullanma yeri buldular. Lazer ışığın özelliği, ışındaki bütün ışık dalgalarının koheran (yani dalga boylarının tümüyle ayni) olmasından ileri gelmektedir. Bunun sonucu olark ışık dalgaları birbirlerine o kadar paralel olurlar ki, birbirlerinden hisedüir derecede ayrılarak, dağılma yapmadan kilometrelerce uzağa gidebilirler. Buna karşılık, bir cep fenerinin süzmesindeki ışık dalgalarının frekansları çok değişiktir. Bunun için birbirleriyle yaptıkları girişim sonunda dağılıp yaygın hale gelirler.Lazer ışınının koheran oluşu onun uzak mesafelere gittiği halde azalmadan, çok büyük enerji taşıyıcısı olarak kullanma düşüncesini doğurdu. Bu, elektrik;ücünün önce lazer ışığı haline getirilmesi, sonra enerji alınan uçta işlerinin tersinin yapılmasıdır. Sis ya da yağmur bu iletime etki edeceğinden güç kaybının önlenmesi için havasız borular içinde iletilmesi ve bu boruların da dosdoğru olması gerekir. Doğrultu değişmeleri, ışını saptırmak İçin köşelere aynalar konulmasını gerektirir.
Lazer ışığının diğer bir özelliği de süper kısa dalga boylu olmasıdır. Yüzlerce metre ile ölçülen radyo dalgaları, santimetrelerle ölçülen televizyon dalgalarından farklı olarak lazer dalga boylan santimetrenin 10 milyonda 1′i ile ölçülür. Bu özellik, lazerin hayli dar bir frekans bandtında çok sayıda haber taşıyabilen bir haberleşme aracı olarak kullanılmasına yol açmaktadır.Yüzyılımızın hiçbir başarısı atom çekirdeğinden enerji alınmasın kadar dramatik sonuç taşımamıştır. 1896 yılında radyo aktivitenin keşfinden başlayarak, atom hakkında bilginin birikmesi, bilimadamlarınm dikkatini çekti. Savaş zamanı zorluklarının da teşvikiyle çabuklaştırılmış bir nükleer araştırma programı ortaya atom bombasını çıkardı.

1 5 1