Cevaplar

2012-09-24T21:37:16+03:00

Mitoz:Ökaryot hücrelerde hücre döngüsünün interfaz evresinden sonra çekirdek ölünmesi anlamına gelen mitoz gerçekleşir Mitoz aralarında kesin sınır olmayan 4 evrede tamamlanır 

1.Profaz:Mitozun ilk evresidir Bu evrede kromatin yoğunlaşır ve kromozomlar belirgin hale gelir Çekirdekçik belirsizleşir ve porfazın sonunda tamamen gözden kaybolur Eşleşmiş kromozomların her biri sentromer bölgesinde birbirlerine bağlı iki kardeş kromatit halinde görülür Hayvan hücrelerinde bulunan ve interfaz evresinde eşleşmiş olan sentriyoller aynı kutuplara doğru giderken aralarında iğ iplikleri ve sentriyollerden hücre zarına doğru aster iplikleri oluşur Sentriyollerden uzanan bu iplikler mikrotübüllerdir Profazın sonuna doğru çekirdek zarı erir Karşı kutuplara ait iğ iplikleri hücrenin ortasına doğru uzanırlar ve bunların bavıları sentromerin kinetokorlarına bağlanırken bazılarıda hücrenin diğer kutbundan gelen kendi benzerleriyle etkileşirler

2.Metafaz:Kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş kromozomlar her iki kutbada eşit uzaklıkta olan ekvator düzleminde sıralanır Bu evrede kromozomlar büyüklüğüne ve tipine göre dizilip karyotip oluşturulabilir

3.Anafaz:Her bir kromozomun sentromerleri ve kardeş kromatitleri birbirinden ayrılır Kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra kardeş kromozomlar olarak adlandırılır Bu kromozomlar kinetokora bağlı iğ iplikleri boylarının kısalmasıyla hürenin zıt kutuplarına doğru hareket etmeye başlar Kinetokora bağlı olmayan iğ ipliklerinin uzamasıylada hücrenin kutupları birbirinden uzaklaşır ve hücrenin boyu uzar anafazın sonlarında hücrenin kutupları iki grup kromozom içerir bu gruplar aynı sayıda kromozoma sahiptir 

4.Telofaz:bu evrede gerçekleşen olaylar profazın tersidir Kutuplara ulaşmış olan kromozomların etrafında yeni çekirdek zarları oluşur iğ iplikleri kaybolurken kromozomlar çözülmeye başlar ve interfaz evresinde olduğu gibi kromatin haline dönerler Çekirdek içinde yeniden çekirdekçik meydana gelir Böylece bir çekirdekten aynı genetik bilgiye sahip iki çekirdek oluşur telofaz evresinde mitoz tamamlanır

0