Cevaplar

2012-10-31T20:21:17+02:00

1- Ermenek Barajı
2009 yılında işletmeye açılan Ermenek Barajı, Türkiye’nin en yüksek barajıdır. Göksu Nehri üzerinde yer alan barajın yüksekliği 210 m’dir. Enerji amaçlı inşa edilen baraj, Karaman ili sınırları içindedir.

2- Keban Barajı
Fırat Nehri üzerinde yer alan Keban Barajı Türkiye’nin en yüksek 2. barajıdır. Enerji üretmek amacıyla inşa edilen barajın yüksekliği 207 m’dir. Baraj, 1975 yılında yapılmış olup Elazığ ilinin sınırları içindedir.

3- Berke Barajı
1999 yılında Adana’da işletmeye açılan baraj, Ceyhan Nehri üzerinde yer alır. 201 m yüksekliğiyle Türkiye’nin üçüncü büyük barajıdır.

4- Altınkaya Barajı
Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan baraj 1988 yılında işletmeye açılmıştır. 195 m yüksekliğiyle Türkiye’nin dördüncü büyük barajı olan Altınkaya Barajı, enerji amaçlı olup Samsun ilinin sınırları içerisindedir.

5- Oymapınar Barajı
Manavgat Nehri üzerinde yer alan Oymapınar Barajı, 185 m yüksekliğiyle Türkiye’nin beşinci yüksek barajıdır. Antalya ili sınırlarında yer alan baraj, enerji amaçlı olup 1984 yılında işletmeye açılmıştır.

6- Hasan Uğurlu Barajı
Baraj, 1981 yılında Yeşilırmak üzerinde kurulmuştur. 175 m yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek altıncı barajı olan Hasanuğurlu, Samsun ili sınırları içerisinde yer alır. Enerji amaçlıdır.

7- Karakaya Barajı
Fırat Nehri üzerinde yer alan Karakaya Barajı 173 m yüksekliğiyle Türkiye’nin yedinci yüksek barajıdır. 1987 yılında işletmeye açılan baraj, enerji amaçlı olup Diyarbakır ili sınırları içerisinde yer alır.

8- Atatürk Barajı
Baraj, 1992 yılında Fırat Nehri üzerinde işletmeye açılmıştır. Enerji ve sulama amaçlı inşa edilen baraj, 169 m yüksekliğiyle Türkiye’nin sekizinci en yüksek barajıdır. Şanlıurfa’da yer alır. Sahip olduğu hacimle dünyanın en geniş 5. barajıdır.

9- Kığı Barajı
Bingöl’de Peri Nehri üzerinde yer alan baraj, 168 m yüksekliğiyle Türkiye’nin dokuzuncu büyük barajıdır. 2003 yılında işletmeye açılan baraj enerji amaçlıdır.

10- Gökçekaya Barajı
1972 yılında işletmeye açılan baraj Eskişehir’de bulunmaktadır. 158 m yüksekliğiyle Türkiye’nin onuncu yüksek barajı olan Gökçekaya, enerji amaçlı olup Sakarya Nehri üzerinde yer alır.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T20:21:37+02:00

Amazon Nehri, taşıdığı su bakımından dünyanın en büyük, uzunluk bakımından da dünyanın ikinci nehridir. Büyük Okyanus yakınlarında, And dağlarından doğar. Doğuya doğru akarak Atlas Okyanusu'na dökülür. Uzunluğu 6299 km, denize taşıdığı su saniyede 120000 m3'tür. devamı...

Don Nehri, Doğu Avrupa'dadır. Azak denizine dökülen nehir, İvan gölünden doğar, uzunluğu 1967 km'dir. Eski Türkçede nehrin ismi Tın yani sacma olur. devamı...

Kongo Nehri, Afrika'nın Ekvator bölgesinde, 4370 km uzunluğunda bir nehirdir. Denize, saniyede 80000 m3 su akıtır. Zaire ile kuzey ve doğudaki komşuları arasında sınır çizen Kongo nehri, hemen bütün kollarını Zaire'den alır. devamı...

Mississippi ve Missouri Nehirleri, Kuzey Amerika'nın en önemli nehirleridir. Bütüniyle Amerika Birleşik Devletleri topraklarında akarlar. Ülkenin kuzeybatısında doğan Missouri, doğuda St. Louis'de, göller bölgesinden gelen Mississippi’ye katılır. Missouri'nin, Mississippi'ye katıldığı yere kadar olan uzunluğu 4370 km'dir. devamı...

Nil Nehri, "Nil" sözcüğü (Arapça: an-nīl) Yunanca "nehir yatağı" anlamına gelen Neilos sözcüğünden gelmektedir. Antik Mısır Dili'nde, nehir iteru diye adlandırılmıştır. İteru, "büyük nehir" anlamına gelir. Dünyanın en uzun nehridir. devamı...

Tuna Nehri, Avrupa'nın en önemli nehirlerinden biridir. Almanya'da Karaorman dağlarından doğar, Avusturya, Macaristan, Yugoslavya'dan geçtikten sonra Romanya'dan Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 2860 km'dir. devamı...1 5 1