Cevaplar

2012-10-31T20:27:18+02:00

 

Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenme olaylarının gerçekleşmesi gerekir.

Tohum taslağında bulunan embriyo kesesi döllenmeden sonra tohum haline dönüşür.

Dişi organın yumurtalığında bulunan, embriyo, çenek (besin deposu=endosperm) ve koruyucu kabuktan oluşan ve çimlenerek yeni bir bitkiyi meydana getiren yapıya tohum denir.

Tohum oluşumu

Tozlaşma ve döllenme olayları sonucunda dişi organın yumurtalığındaki tohum taslağında zigotoluşur.

Oluşan zigot sürekli bölünerek gelişir ve embriyo denilen bitki taslağını oluşturur.

Embriyo oluştuktan sonra etrafında koruyucu kabuk oluşur ve kabuğun içinde besin depo edilir.

Bitkilerde oluşan tohumların sayısı, şekli ve büyüklüğü farklı olabilir.

Bunun nedeni; bitkilerin bulundukları ortama, çevre şartlarına uyum sağlama şanslarını arttırmak ve nesillerinin devam etmesini sağlamaktır.

0
2012-10-31T20:27:20+02:00

Döllenme sonucunda oluşurlar. Sadece çiçekli bitkilerde olur

0