Cevaplar

2012-10-31T20:31:21+02:00

Dünyadaki ülkelerin genel olarak uygulanan 3 farklı nüfus politikası vardır

1-Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika (Çin,Hindistan)
2-Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika (Gelişmiş Avrupa ülkeleri İngiltere,Fransa,İsveç)
3-Nüfusun niteliği ve niceliğini iyileştirmeye yönelik politikalar (Gelişmekte olan ülkeler)

-Genel olarak nüfus politikalarının temelinde nüfusu kontrol altında tutma çabaları bulunmaktadır

1-Ülkelerin farklı nüfus politikaları:
Nüfus artışı her yerde farklılıklar gösterdiği gibi zaman içinde de değişebilirBazı ülkeler nüfus artışlarını düşürmeye çalışırken bazı ülkeler düşürdükleri nüfus artışlarını artırmaya çalışmaktadırlar

2-Nüfus politikalarının olumlu olumsuz yönleri

Nüfus artış hızının düşmesinin Olumlu Yönleri,Olumsuz Yönleri 

1-Hayat standardı yükselir -Yaşlı nüfus artar
2-Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılırÇalışanlar azalır Tüketici nüfus artar
3-İşsizlik azalır Cinsiyet dengesizliği 
4-Tasarruflar artar Dinamik iş gücü azalır 

1 2 1