Cevaplar

2012-10-31T20:34:40+02:00

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ

Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Gazete Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Tanzimat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Tanzimat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları

III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU  (1909-1912)

Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu Servet-i Fünûn Döneminde Öğretici Metinler Servet-i Fünûn Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir Servet-i Fünûn Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Servet-i Fünûn Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler Servet-i Fünûn Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912) Fecr-i Ati Şiiri Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerindeki Bağımsız Sanatçılar

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir Milli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) Şiir Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye) Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro) Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı
1 5 1