Cevaplar

2012-10-31T20:37:09+02:00

Soru... Yetkili servisiyiz / akaryakıt istasyonuyuz, yağ değişimi sonucunda biriken atık motor yağlarını hiçbir yere dökmüyoruz, serviste ısınmak için yakıyoruz, buna devam edebilir miyiz? 

Cevap... Hayır devam edemezsiniz, 21 Ocak tarihli yönetmeliğe göre atık motor yağları ulusal atık formu doldurularak Lisanslı Taşıyıcılar vasıtasıyla Lisanslı Geri Kazanım / Bertaraf tesislerinde (Atık yağ yakma lisansı olan çimento fabrikaları, izabe fırınları veya atık yakma fırınları gibi) bertaraf edilebilir aksine davrananlar Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılacaklardır.

Soru... Yetkili servisiyiz / akaryakıt istasyonuyuz, yağ değişimi sonucunda biriken atık motor yağlarını, eskiden beri, bunları toplayan kişilere satıyoruz buna devam edebilir miyiz?

Cevap... Hayır devam edemezsiniz, 21 Ocak tarihli yönetmeliğe göre atık motor yağları ulusal atık formu doldurularak Lisanslı Taşıyıcılar vasıtasıyla Lisanslı Geri Kazanım / Bertaraf tesislerinde (Atık yağ yakma lisansı olan çimento fabrikaları, izabe fırınları veya atık yakma fırınları gibi) bertaraf edilebilir aksine davrananlar Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılacaklardır.

Soru... Yetkili servisiyiz / akaryakıt istasyonuyuz, yağ değişimi sonucunda biriken atık motor yağlarını nerede depolayabiliriz? 

Cevap... Atık motor yağlarının / konteynırlarının hacmi en az 200 lt ve en fazla 1250 lt olmalı, tanklar yağmur suyundan korunmalıdır. Tanklar kırmızı renkli olmalı, üzerinde bulundukları zemin geçirimsiz olmalı ve üzerlerinde Atık Yağ ibaresi bulunmalıdır. Tankların etrafı kimsenin yaklaşmaması için muhafaza altına alınmalı, dökülmeye ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Bu iş için fıçı kullanılabilir.

Soru... Fabrikamızda kullandığımız ve ömrü dolmuş yağlama yağlarını bir tankta toplayıp bu yağları toplayan kişilere satıyoruz bu uygulamayı değiştirmemiz gerekiyor mu?

Cevap... Yeni yönetmelikle, atık yağın bertarafından atık yağ üreticisi sorumludur, bunun için öncelikle atık yağların analizini yaparak/yaptırarak, yönetmeliğin ekinde verilen (Ek–1) kriterler doğrultusunda kategorilere ayırmak ve atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı toplamak gerekmektedir. Toplanan bu atık yağları kategorilerine göre geri kazanılmasını sağlamak / bertaraf etmek veya ettirmek atık yağ üreticisinin sorumluluğundadır. Atık yağ üreticisi her yıl, bir önceki yıl ürettiği atık yağlarla ilgili olarak Ek–2 formunu doldurarak bakanlığa vermek zorundadır. 

Atık yağlar ulusal atık formu doldurularak, lisanslı taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı geri kazanım / bertaraf tesislerine bertaraf ettirilecektir. Atık yağların geçici olarak depolanacağı tankların / konteynerlerin üzerinde gösterge ve aşırı dolmayı önleyecek tertibat olmalıdır. Bu tanklar kırmızı renkli olmalı ve üzerlerinde atık yağ ibaresi ile atık yağın kategorisini gösterir bir yazı bulunmalıdır. Atık tankı en az 25 cm geçirimsiz ve betonarme zeminin üstünde bulunmalı ve dökülmelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

Soru... Bu yağları lisanslı taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertarafçılara gönderirken hangi form kullanılacak, bu formlar ne kadar süre saklanacak?

Cevap... Bu iş için “Ulusal Atık Taşıma Formu” kullanılacak, formun bir kopyası lisanslı taşıyıcı ve lisanslı geri kazanımcı / bertarafçı tarafından doldurularak imzalanacak ve atık yağ üreticisine geri gönderilecektir. Geri gelen bu kopya Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilecektir. Formun atık yağ üreticisinde kalan kopyası 5 yıl süreyle muhafaza edilecektir. (Analiz belgeleri, atık yağ beyan formları, faturalar, sevk irsaliyeleri ve kantar fişleri de 5 yıl süreyle saklanacaktır)

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T20:38:08+02:00

1-yağların genel özellikler

2-yağların çeşitleri

3-yağlar hangi maddelerde çözünür

4-yağlar neden 2.dereceden enerji vverici olarak kullanılır

5 bulamadım :)

 

1 5 1