Cevaplar

2012-10-31T20:49:06+02:00

adaptasyon bir canlının bir yere ayak uydurması ve kurbağa hem suda hem karada yaşar anladınmı anlamadıysan bana mesja at anlatıyım ordan

0
2012-10-31T20:49:30+02:00

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Düzlemde vektör kavramını öğrenecek,
• İki vektörün eşitliği, toplamı, doğrusal bağımlılığı ile bir vektö-
rün bir gerçel sayı ile çarpımı, doğrultu kosinüsleri, boyu ve birim
vektör kavramlarını tanıyacak,
• Uzayda vektör kavramını kavrayacaksınız.
İçindekiler
• Vektör Kavramı 41
• İki Vektörün Eşitliği 44
• İki Vektörün Toplamı 44
• Bir Vektörün Bir Gerçel Sayı İle Çarpımı 46
• Bir Vektörün Boyu ve Birim Vektör 48
• İki Vektörün Doğrusal Bağımlılığı 50
• Bir Vektörün Doğrultu Kosinüsleri 51
• Uzayda Vektörler 52
• Çözümlü Problemler 54
• Değerlendirme Soruları

0