Cevaplar

2012-09-24T21:28:27+03:00

Kanuni; II. Selim ve III. Murat döneminde sadrazamlık yapılmıştır.

Kanuni dönemindeki Hint seferiyle ele geçirilen Yemen'in denetimi tamamen bu dönemde sağlanmıştır.

Fatih devrinde vergiye bağlanan Sakız Adası Cenevizlilerden alınmıştır.

Osmanlı devletinin Doğu Akdeniz egemenliğini tamamen ele geçirilebilmesi, için 1571'de Lala Mustafa Paşa komutasında Kıbrıs ele geçirildi.

Kıbrıs'ın alınmasından sonra Papa'nın çağrısıyla Birleşik Haçlı donanması oluşturuldu ve 1571'de İnebahtı'nda Osmanlı donanması yakıldı. Bu olaydan sonra oluşturulan Osmanlı donanmasıyla Akdeniz'deki Haçlı donanması yenilgiye uğratıldı ve Venedik daha önceden Osmanlı devletine verdiği vergiyi yeniden ödemeye kabul etti. Tunus kesin olarak ele geçirildi. Fas Osmanlı himayesine alındı. Lehistan Osmanlı himayesine alındı. Kafkasya fethedildi. Avrupa devletlerini Osmanlı lehine çevirebilmek için;

==> Avusturyalılara bazı ayrıcalıklar verildi.
==> Fransızlara tanınan ayrıcalıklar yenilendi.
==> İngilizlere kapitülasyonlar için gerekli izin verildi.

Rusya'nın güçlenmesini önlemek ve İran savaşlarında donanmadan faydalanmak için ayrıca Orta Asya Türklerinden istifade edebilmek için Don ve Volga nehirlerini kanalla birleştirmek, Karadeniz ve Hazar denizini birleştirme çalışmaları yapmıştır. Aynı dönemde Baharat yollarını yeniden canlandırmak için Süveyş kanalını açma çalışmaları yapılmıştır. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle yükselme dönemi sona erdi.
0
2012-09-24T21:38:24+03:00

Kanuni; II. Selim ve III. Murat döneminde sadrazamlık yapılmıştır.

Kanuni dönemindeki Hint seferiyle ele geçirilen Yemen'in denetimi tamamen bu dönemde sağlanmıştır.

Fatih devrinde vergiye bağlanan Sakız Adası Cenevizlilerden alınmıştır.

Osmanlı devletinin Doğu Akdeniz egemenliğini tamamen ele geçirilebilmesi, için 1571'de Lala Mustafa Paşa komutasında Kıbrıs ele geçirildi.

Kıbrıs'ın alınmasından sonra Papa'nın çağrısıyla Birleşik Haçlı donanması oluşturuldu ve 1571'de İnebahtı'nda Osmanlı donanması yakıldı. Bu olaydan sonra oluşturulan Osmanlı donanmasıyla Akdeniz'deki Haçlı donanması yenilgiye uğratıldı ve Venedik daha önceden Osmanlı devletine verdiği vergiyi yeniden ödemeye kabul etti. Tunus kesin olarak ele geçirildi. Fas Osmanlı himayesine alındı. Lehistan Osmanlı himayesine alındı.Kafkasya fethedildi. Avrupa devletlerini Osmanlı lehine çevirebilmek için;

==> Avusturyalılara bazı ayrıcalıklar verildi.
==> Fransızlara tanınan ayrıcalıklar yenilendi.
==> İngilizlere kapitülasyonlar için gerekli izin verildi.

Rusya'nın güçlenmesini önlemek ve İran savaşlarında donanmadan faydalanmak için ayrıca Orta Asya Türklerinden istifade edebilmek için Don ve Volga nehirlerini kanalla birleştirmek, Karadeniz ve Hazar denizini birleştirme çalışmaları yapmıştır. Aynı dönemde Baharat yollarını yeniden canlandırmak için Süveyş kanalını açma çalışmaları yapılmıştır.Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle yükselme dönemi sona erdi.

0