Cevaplar

2012-10-31T21:23:02+02:00

sağu  öeln kişilerin arkasından okunan ağıtır halk hikayesinde ağıt divan edebiyatında mersiye olarak bilinir 4 lü mısralardab oluşur  koşuk doğa  ve sevgiyi anlatan şiirlerdir  

1 3 1
2012-10-31T21:25:00+02:00

KOŞUK

"Sığır" denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlere verilen isimdir.

Dörtlüklerle söylenmiştir.

Hece ölçüsü kullanılmıştır.

Yiğitlik, aşk, tabiat, hasret, doğa güzelliği, savaş gibi konular işlenmiştir.

Kafiye düzeni "aaab, cccb, dddb..." şeklindedir.

Bu tür daha sonra Halk edebiyatındaki "koşma"nın karşılığıdır.

SAV

Dönemin özlü sözleridir.

"Sav"lara bugünkü atasözlerinin ilk şekli diyebiliriz.

SAGU

"Yuğ" adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin iyiliklerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.

Kafiye düzeni koşuktaki gibidir.

Halk edebiyatındaki karşılığı "ağıt", Divan edebiyatındaki karşılığı "mersiye"dir


Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

Olağanüstü özellikler taşıması

Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan, vb.)

Sade ve ulusal dilde söylenmiş olması

Ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiş olması

Oldukça uzun olması

Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi


1 5 1