1)o kavramı öğrendiğimden beri, göründü gözümeher şey yeni,sadece büyüklük yeterli değil kiyanında yön de belirtilmeli.

yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a.fizik b.optik c.doğa d.kütle e.vektör.

2) aşağıdaki durumlardan hangisi veya hangileri nitel gözlem sonucunda elde edilenbilgiyi ifade etmekte kullanılar?

1.uzun boylu kız. 2.400 metrelik pist 3.10 N büyüklüğünde kuvvet 4.otuz kulaçlık havuz

a.yalnız 1 b. 1 ve 4 c. 2 ve 3 d.2,3 ve 4 e.hepsi

2

Cevaplar

2012-10-31T21:30:53+02:00

e vektör olmalı.................................

a

0
2012-10-31T21:32:28+02:00

a.fizik 

b. 1 ve 4 

a sorusu fizige uygun anlam içerir 

uzun boulu kız

0