Cevaplar

2012-06-20T22:09:10+03:00

Gramın Askatları
desigram, santigram, miligram
Desigram: 
Gramın onda biridir ve kısaca dg ile gösterilir.
1 g = 10 dg   1 dg = 0,1 g

Santigram: 
Gramın yüzde biridir ve kısaca cg ile gösterilir.
1 g = 100 cg  1 cg = 0,01 g

Miligram: 
Gramın binde biridir ve kısaca mg ile gösterilir.
1 g = 1000 mg  1 mg = 0,001 g

Gramın Katları
dekagram, hektogram, kilogram
Dekagram: 
Gramın 10 katıdır ve kısaca dag ile gösterilir.
1 dag = 10 g    1g = 0,1 dag

Hektogram: 
Gramın 100 katıdır ve kısaca hg ile gösterilir.
1 hg = 100 g    1 g = 0,01 hg

Kilogram: 
Gramın 1000 katıdır ve kısaca kg ile gösterilir.
1 kg = 1000 g    1 g = 0,001kg

Kilogramla ölçülemeyecek kadar büyük kütleleri ölçmek için birim olarak ton kullanılır. 1000 kilogramlık kütle ölçüsü birimine ton denir. Kısaca t ile gösterilir.
1 t = 1000 kg    1 kg = 0,001 t

3 3 3