1)Enerji nedir.Enerji çeşitlerini yazınız

2)ATP'nin yapısını çizerek kısımlarını yazınız.

3)ATP sentezzlenme yollarını yazarak örnek veriniz

4)Endergonik ve ekzergonik reaksiyonları tanımlayarak örnek veriniz.

5)Anabolizma katabolizma ve bazal metabolizmayı tanımlayarak örnek veriniz.

6)solunum nedir çeşitlerini yazınız.

7)Oksijenli solunum genel denklemini yazarak evrelerin isimlerini yazınız

8)Ets elemanlarını sırasıyla yazınız.

9)Kemiozmatik hipotezi açıklayınız.

10)Diğer besinlerin solunuma katılma şemasını çiziniz

Adam gibi cevap vermeyeni şikayet etcem daha fazla puan almak istiyorsan bir öncekini cewapla

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-31T22:19:02+02:00

1. Enerji iş yapabilme yeteneğidir.

2. buradan çizemem fakat Adenin azotlu organik bazı riboz şekeri ve üç adet in organik fosfat içerir.

3.oksidatif fosforilasyon - oksijendli solunum , substrat düzeyinde fosforilasyon, foto fosforilasyon - fotosentez. kemofosforilasyon -kemosentez

4.endergonik tepkime gerçekleşmesi için enerji ihtiyacı olan tepkimedir. egzergonik tepkime ise gerçekleştiğinde enerji açığa çıkan tepkimedir.

5.Anabolizma vucudumuzdaki yapım olaylarıdır. örn. protein sentezi.

Katabolizma vücudumuzdaki yıkım olaylarıdır. örn. yağların sindirimi

Bazal metabolizma Bir bireyin canlılığına devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu en az enerji seviyesidir.en son yemek yendikten on iki saat sonraki tam dinlenme halinde ölçülür.

6. Canlılık için gereken enerji besinlerin oksijenli ve ya oksijensiz ortamda yıkılmasıyla ortaya çıkar. Çeşitleri oksijenli aerobik oksijensiz anaerobik ve hem oksijenli hem oksijensiz fakültatif solunum.

7. C6H12O6 + O2 => 6CO2+6H2O

8.NADH-Q redüktaz , ubikinon, sitokrom redüktaz, sitokromc , sitokrom oksidaz. son elektron alıcısı ise oksijendir.

9. mitokondri sıvısında protonlar üretilir matriksteki bu protonlar mitokondri zarının arasında pompalanır mitokondri iç zarı üzerinde (krista) ATP sentaz enzimleri bulunur. ATP sentaz enzimleri zarlar arasındaki protonları tekrar matrikse gönderir. Bu esnada ATP sentezi olur.

10. yağlar yağ asitleri ve gliserolden oluşur gliserol pirüvik asitten girer yağ asiştleri ön yıkıma ugrayarak iki karbonlu parçacıklara ayrılır asetil coa dan girer proteinler ise amino asitlerin karbon sayılarına gire pirüvik asit asetil coa ve krebsten reaksiyona girer.

1 5 1