Cevaplar

2012-10-31T21:51:15+02:00
1.      Laktoz,  Glikojen, Yağ,  Selüloz molekülleri için, 
I. Tek çeşit monomerden oluşurlar.  II.Tümcanlılarda üretilebilirler. 
III. 
C, H ve O atomlarını bulundururlar özelliklerinden hangileri ortaktır? A)   Yalnız I B)   YalnıIII C)    I ve II D)   I ve III E)     II ve III 2.       Vücutta bulunan depo yağların sindirim ürünleri canlıların;
I.
enerji, 
II.vitamin, 
III.mineral, ihtiya
çlarından hangilerini doğrudan karşılamaz? A)   YalnıI B)   YalnıIII C)    I ve II D)   II ve III E)   I, II ve III 3.      Monomerleri arasında ester bağları bulunan polimer (X) ile monomerleri arasında glikozit bağları bulunan polimer (Y) ile ilgili; 
I.
yağda eriyen vitaminlerin geçişini sağlama, 
II.
enerji verme, III.hücre zarının yapısına katılma, 
III.
bol metabolik su kaynağı olan monomere sahip olma özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eş­leştirilmiştir?   X Y A Yalnız I II, III ve IV B I ve IV II ve III C I, II ve III II, III ve IV D II, III ve IV I, II ve III E I, II, III ve IV II ve III 4.       Yağlarla ilgili olarak verilen; 
I.
yapıya katılan yağ asidi çeşitleri, 
II.
yapıtaşları arasındaki bağçeşitleri, 
III.
1 molekül nötr yağ oluşumu sırasında açığçıkan su miktarları özelliklerinden hangileri doymuş ve doymamışyağlarda aynıdır? A)   Yalnız I B)   YalnıIII C)    I ve II D)   II ve III E)     I, II ve III 5.      Doymamış yağ asitleri + Gliserol > Yağ(X)
 
Doymuş yağ asitleri + Gliserol > Yağ (Y) 
Yukarıda ve Y yağlarının oluşumu şematize edilmiştir. Buna göre, bu yağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? A)     (X) oda sıcaklığında sıvıdır. B)     (X) ve (Y) hidroliz tepkimeleri ile sentezlenir. C)           (X) türe özgü olabilir. D)     (Y) nin yapısındaki yağ asitlerinin karbonları ara­sında tek bağ vardır. E)   (Y) hayvansal kökenlidir 6.       Bir polisakkarit sentezi sırasında 64 tane glikoz kullanılmıştır. Bu olayda açığçıkan suyun tamamı ile hidroliz edilen yağlardaki ester bağ sayısı ve oluşan gliserol sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?   Ester bağ sayısı Gliserol sayısı A 64 63 B 64 32 C 63 63 D 63 21 E 21 21 7.      Yağlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)   Yağ asidi ve glikoz molekülleri arasında ester bağı oluşumu ile meydana gelirler. B)Yüksek miktarda enerji verirler. C)Hücre zarının yapısına katılabilirler. D)     Glikozla birleşip glikolipitleri oluştururlar. E)   Proteinlerle birleşip lipoproteinleri oluştururlar. 8.       40 molekül yağın sentezi sırasında açığçıkan su moleküllerinin tamamı kullanılarak sindirilen yağ­lardan oluşan gliserol sayısı kaçtır? A)     10    
B) 20            
C) 40           
D) 120        
E) 240
9.      Doymamış yağlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A)   Hayvansal kökenlidir. B)   Hidroliz edilmezler. C)   Oda sıcaklığında sıvıdırlar. D)   Yapılarında gliserol yoktur. E)Sentezlenmeleri sırasında ortamdaki su miktarı azalır. 10. Göç eden canlılarla, kış uykusuna yatan hayvanların vücutlarındaki yağ dokularının diğer canlılara oranla daha gelişmiş olmasıyağların; 
I.
diğer organik bileşiklere göre hafif olmaları
II.
enerji gereksiniminin karşılamada ikinci sırada kullanılmaları
III.
solunuma uğradıklarında fazla miktarda su ve enerji oluşumuna neden olmaları özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir? A)   YalnıI B)   YalnıII C)    YalnıIII D)   I ve III E)     I, II ve III
1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T21:52:12+02:00

alınıtıdır................

Soru... Yetkili servisiyiz / akaryakıt istasyonuyuz, yağ değişimi sonucunda biriken atık motor yağlarını hiçbir yere dökmüyoruz, serviste ısınmak için yakıyoruz, buna devam edebilir miyiz? 

Cevap... Hayır devam edemezsiniz, 21 Ocak tarihli yönetmeliğe göre atık motor yağları ulusal atık formu doldurularak Lisanslı Taşıyıcılar vasıtasıyla Lisanslı Geri Kazanım / Bertaraf tesislerinde (Atık yağ yakma lisansı olan çimento fabrikaları, izabe fırınları veya atık yakma fırınları gibi) bertaraf edilebilir aksine davrananlar Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılacaklardır.

Soru... Yetkili servisiyiz / akaryakıt istasyonuyuz, yağ değişimi sonucunda biriken atık motor yağlarını, eskiden beri, bunları toplayan kişilere satıyoruz buna devam edebilir miyiz?

Cevap... Hayır devam edemezsiniz, 21 Ocak tarihli yönetmeliğe göre atık motor yağları ulusal atık formu doldurularak Lisanslı Taşıyıcılar vasıtasıyla Lisanslı Geri Kazanım / Bertaraf tesislerinde (Atık yağ yakma lisansı olan çimento fabrikaları, izabe fırınları veya atık yakma fırınları gibi) bertaraf edilebilir aksine davrananlar Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılacaklardır.

Soru... Yetkili servisiyiz / akaryakıt istasyonuyuz, yağ değişimi sonucunda biriken atık motor yağlarını nerede depolayabiliriz? 

Cevap... Atık motor yağlarının / konteynırlarının hacmi en az 200 lt ve en fazla 1250 lt olmalı, tanklar yağmur suyundan korunmalıdır. Tanklar kırmızı renkli olmalı, üzerinde bulundukları zemin geçirimsiz olmalı ve üzerlerinde Atık Yağ ibaresi bulunmalıdır. Tankların etrafı kimsenin yaklaşmaması için muhafaza altına alınmalı, dökülmeye ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Bu iş için fıçı kullanılabilir.

Soru... Fabrikamızda kullandığımız ve ömrü dolmuş yağlama yağlarını bir tankta toplayıp bu yağları toplayan kişilere satıyoruz bu uygulamayı değiştirmemiz gerekiyor mu?

Cevap... Yeni yönetmelikle, atık yağın bertarafından atık yağ üreticisi sorumludur, bunun için öncelikle atık yağların analizini yaparak/yaptırarak, yönetmeliğin ekinde verilen (Ek–1) kriterler doğrultusunda kategorilere ayırmak ve atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı toplamak gerekmektedir. Toplanan bu atık yağları kategorilerine göre geri kazanılmasını sağlamak / bertaraf etmek veya ettirmek atık yağ üreticisinin sorumluluğundadır. Atık yağ üreticisi her yıl, bir önceki yıl ürettiği atık yağlarla ilgili olarak Ek–2 formunu doldurarak bakanlığa vermek zorundadır. 

Atık yağlar ulusal atık formu doldurularak, lisanslı taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı geri kazanım / bertaraf tesislerine bertaraf ettirilecektir. Atık yağların geçici olarak depolanacağı tankların / konteynerlerin üzerinde gösterge ve aşırı dolmayı önleyecek tertibat olmalıdır. Bu tanklar kırmızı renkli olmalı ve üzerlerinde atık yağ ibaresi ile atık yağın kategorisini gösterir bir yazı bulunmalıdır. Atık tankı en az 25 cm geçirimsiz ve betonarme zeminin üstünde bulunmalı ve dökülmelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

Soru... Bu yağları lisanslı taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertarafçılara gönderirken hangi form kullanılacak, bu formlar ne kadar süre saklanacak?

Cevap... Bu iş için “Ulusal Atık Taşıma Formu” kullanılacak, formun bir kopyası lisanslı taşıyıcı ve lisanslı geri kazanımcı / bertarafçı tarafından doldurularak imzalanacak ve atık yağ üreticisine geri gönderilecektir. Geri gelen bu kopya Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilecektir. Formun atık yağ üreticisinde kalan kopyası 5 yıl süreyle muhafaza edilecektir. (Analiz belgeleri, atık yağ beyan formları, faturalar, sevk irsaliyeleri ve kantar fişleri de 5 yıl süreyle saklanacaktır)

0