Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T22:07:28+02:00

ustafa Kemal Atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. •Mustafa Kemal, vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmazdı. 
• Mustafa Kemal Atatürk, idealist bir liderdi. 
• Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, millî sınırlarımız içinde millî birlik duygusuyla kenetlenmiş uygar bir toplum oluşturmaktı. 
• Mustafa Kemal'in olaylara yaklaşımı hep mantıklı ve gerçekçi olmuştur. Milletine hep hakikatleri söylemiş ve bunu tavsiye etmiştir. 
• Mustafa Kemal Atatürk, doğru bildiği şeyleri açıkça söylemekten çekinmezdi. 
• Atatürk, eğitimi sosyal ve kültürel kalkınmanın en etkili araçlardan biri olarak görmüştür. 
• Atatürk, milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak ileri bir zihniyetin yerleşmesi çabasındaydı. 
• Atatürk, çocukları ve gençleri çok sever, onların en iyi şartlarda yetişip yükselmesini isterdi. Çünkü bir milletin ancak iyi nesiller yetiştirebilirse yükseleceği düşüncesini taşıyordu. 
• Atatürk, barışa önem veren bir liderdi. Ona göre barışın bozulmasından bütün dünya ülkeleri ıstırap duymalıydı. 
• Dünyada yalnızca sevgi egemen olmalıydı. Atatürk'ün bu sevgi anlayışının nedeni insana duyduğu saygıdır. Onun "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü barış idealinin simgesi hâline gelmiştir. 


İşte, dünyanın örnek aldığına inandığımız bu düşüncelere sahip bir liderimiz olduğu için biz gençler ATATÜRK’ ü çok seviyoruz.

1 1 1
2012-10-31T22:08:28+02:00

Atatürk’ü Sevmek, Ne Demektir?

Atatürk’ü sevip anmak demek; Atatürk’ü savaş meydanlarında görüp bu vatan için canını seve seve vermeyi göze alan bu vatanın gözü kara kahraman evladını sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek demek; Atatürk’ün bu ülkeye yaptığı tüm eserleri görmek demektir. Hangi zor şartlarda yapıldığını bilmektir. 

Atatürk’ü sevmek, bu vatanının bırakın bir karış toprağını küçücük bir çakılını bile canı pahasına yedi düvelden oluşmuş düşmana vermeyip göğsünü siper eden bu kahraman vatan evladını sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, Bütün dünya milletlerine karşı Aziz Türk Milletinin özgürlüğünün timsali, onuru olarak mavi gökte dalgalanan ay yıldızlı bayrağı sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, Koca bir ulusun makûs talihini yedi düvele karşı gösterdiği cesaretle değiştirerek onuruyla bağımsız kalıp kendi toprağında, kendi öz yurdunda özgür yaşamayı sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, koca bir Milleti esaretten kurtarıp, kurtardığı esaret sonucunda sahibi olduğu devlette saltanatı yıkıp Milletine de özgürlük vermek için Cumhuriyeti kuran koca bir kahramanı sevmek demektir. Buda yetmez koca bir Milleti sevmek demektir.

Atatürk’ü sevmek, geleceğimizin yüce eserleri olan bu yurdun tüm çocuklarını, gençlerini, insanlarını sevmek demektir.

Atatürk’ü sevmek, insanı insan yapan bu günün çağdaş dünyasında özgürlüğün ve gelişmenin tek simgesi olan cumhuriyeti ve onun eseri olan demokrasiyi sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, aydınlanmak için okuyup yazıp cehaletten kurtulmayı sevmek demektir.

Atatürk’ü sevmek, karanlıklardan, kuytulardan, dehlizlerden, sahtekârlıklardan, bir ulusu için için kemirip yok eden ahlaksızlıklardan kurtulup insanca yaşamak için insan olup ışığa koşmayı sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, başı dik bir ulus yaratmak için çalışıp kazanıp paylaşmayı seven insanları yaratmayı sevmektir. 

Atatürk’ü sevmek, bir ulusun doğusundan batısına, batısından kuzeyine, güneyine sanattan damarlar oluşturmak için sanatını, sanatçısını, okurunu, yazarını, aydınını sevip yetiştirmeyi sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, çağdaşlığı, tekniği, teknolojiyi, medeniyeti sevmek demektir.

Atatürk’ü sevmek, insanı, ilimi, bilimi ve bunları destekleyici her türlü teknolojiyi sevmek demektir.

Atatürk’ü sevmek, içinde yaşadığımız dünyadan yeterince faydalanmak için tüm dünya milletleriyle boy ölçüşüp, yarışmayı sevmek demektir. 

Atatürk’ sevmek, bu vatan için canla, başla çalışan tüm insanlarımızı sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, bu vatanın tüm güvenliğini sağlayan askerini, polisini, bütün güvenlik güç ve kuvvetlerini sevmek demektir. Gerektiği her an, vatan savunmasına canımız pahasına katılmayı sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, bu aziz vatan için hiç çekinmeden kanını döküp canını veren tüm şehitleri, gazileri sevmek demektir. Onları hiç unutmadan sevmek demektir. Geride bıraktıkları ailelerine severek hizmet etmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, yurtta ve dünyada barışı sevmek demektir. Barış için her türlü gayret gösterip çaba harcamayı sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, yaşadığımız vatanın her yerini evimiz gibi bilip her karışını temiz tutup içindekilerle birlikte korumak için tüm çevreyi sevmek demektir. Bize hizmet eden tüm varlıkların yaşamını sürdürmeleri için elden geleni yapmak demektir.

Atatürk’ü sevmek, bu vatanın toprağını, damarlarını oluşturan akarsularını, denizini, havasını, gökyüzünü, semasını koruyup sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, Türkiye’yi bütünüyle sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, insan olup, insanı sevip kendi vatandaşına ve tüm insanlık alemine hizmet etmeyi sevmek demektir. 

Atatürk’ü sevmek, onurlu Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup dünya da bu aziz vatanın ve bu kutsal toprakların sahibi olmanın onurla yaşamayı sevmek demektir.

Atatürk’ü sevmek, Ay yıldızlı bayrağa sahip çıkıp, istiklal marşını göğsünü gere gere dünyanın her yerinde söyleyip "Ne mutlu Türk’üm" diyene !... demeyi bilmek, bilip sevmek demektir.

Atatürk’ü sevmek, bu sayfalara yazmakla bitmeyecek kadar çoktur. Onun için Onun çağdaşlık yolunda yapmak isteyip de yapamadıklarını da yapıp yaşatmak da Atatürk’ü sevmek demektir. 

Ne mutlu Atatürk’ü gerçek anlamda öğrenip, anlayıp sevenlere…!

1 5 1