Cevaplar

2013-06-04T21:07:13+03:00

İnsanlara yenilikler yapabilir Onları sevindirecek etkinlikler yaptırabilir. BİBER GAZI SIKTIRMAZ!

4 4 4
2013-06-04T21:07:28+03:00

Kestirilebilirlik: Yöneticinin hangi durumda ne yapacağının öngörülebilir olması halidir. Buna, karakter değişmezliği de denir. Bir yaptığı diğerini tutmayan kişilikteki insanlar, güvensizlik ve demotivasyon yaratarak insanları atalete sürüklerler.
Dürüstlük / Bütünlük: Yönetenin söylediği ile yaptığı ve inandığı, uyumlu ve tutarlı olmalıdır. Verdiği sözü tutmak ve tutamayacağı sözü vermemek bütünlüğün bir parçasıdır.
Kararlılık: Eyleme geçen insanların sonuç alıncaya kadar planı uygulamakta ısrar etmeleridir.
Coşkunluk: İnsanları harekete geçiren liderin çoşkun halidir.
Oto Kontrol: Liderlerin sahip oldukları ve sahip olmaları gereken temel özelliklerden biri de güçlü bir iradeye sahip olmalarıdır. Liderler, iç disiplinleri gelişmiş olması gereken insanlardır. Çünkü onları denetleyebilecek en önemli güç yine kendileridir.
Çalışkanlık: Atalet kırıcılar, gayretli ve çok çabalayan insanlardır.
İdealistlik: İdealist liderler, kendilerini ve insanları oldukları gibi değil,olmaları gerektiği gibi kabul ederler. Kurnaz yöneticiler ise insanları olmaları gerektiği gibi değil, oldukları gibi kabul edip onların zaaflarından yararlanmaya çalışırlar.
İhtiraslılık: Atalet kırıcılar genellikle tutkulu hedefleri olan insanlardır.
Özgüven ve Cesaret
Kendini Geliştirmek
İyimserlik

2 5 2