Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-31T22:16:16+02:00

Hayır farklı değil eşitti. Sıvıların genleşme katsayıları katılardan, gazlarınki sıvılardan daha büyüktür. Katı ve sıvılarda genleşme katsayısı ayırt edici bir özelik iken, gazlarda değildir. Tüm gazlar aynı şartlarda eşit miktarda genleşir.

 
3 5 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T22:18:43+02:00

alıntıdır...............

Gazlarda genleşme olayı sabit bir basınç altında olur. Kapalı kaplardaki gazın genleşmesinden bahsedilemez. a genleşme katsayısı bütün gazlar için aynıdır. Dolayısıyla a gazla için ayırt edici özellik değildir.
Genel olarak, katıların genleşmesi sıvılarınkinden sıvılarınki de gazlarınkinden daha küçüktür. En fazla genleşen gazlardır.

SIKIŞTIRILABİLİRLİK:
Maddeler tanecikli yapıda ve tanecikler arasında da boşluklar vardır. Maddenin üzerine basınç uygulanarak tanecikler arasındaki uzaklıklar azalır ve madde sıkışır. Katılarda ve sıvılarda tanecikler bir birine değer durumda oldukları için bunları sıkıştırmak ve hacimlerini küçültmek çok zordur. Ama gazlarda tanecikler arasındaki uzaklık çok olduğundan sıkıştırılabilir. Bu durumda tanecikler bir birine yaklaşır ve hacimleri küçülür.
Isıtılan bir madde genleşir. Soğuduğunda ise hacmi küçülür, yani sıkışır. O halde sıkıştırma genleşmenin tersidir. Gazlarda sıkıştırma sabit sıcaklıkta gaz basıncını artırarak ya da sabit basınç altında sıcaklığı düşürerek veya her iki etkeni de uygulayarak gerçekleştirilebilir.GENLEŞME VE SIKIŞTIRILABİLİRLİĞİN KULLANIM ALANLARI
METAL ÇİFTİ:
Farklı metallerden yapılmış eşit uzunluktaki iki çubuk bir birine perçinlenerek metal çifti yapılabilir. Bu iki çubuk, perçinli oldukları için ısıtıldıklarında bağımsız olarak hareket edemezler. Fakat uzama katsayıları bir birinden farklı oldukları için biri diğeri üzerine bükülür.

Metal çiftlerinin birçok kullanım alanları vardır. Bunların en önemlisi elektrik termostatlarıdır. Termostat sıcaklığı kontrol altına alarak sabit bir değerde tutmaya yarayan bir alettir. Elektrikli şofben, elektrikli ütü, evlerdeki radyatör türü ısıtıcılar termostatlı aletlerdir.

Bu aletlerde sıcaklık arttığında metal çifti bükülür ve devreyi keser. Bir süre soğuyunca metal çifti soğuyarak eski durumuna gelir ve devreyi tamamlar. Isıtıcı çalışmaya başlar. Böylece aletin sabit sıcaklıkta çalışması sağlanır.
Yangın alarmlarında sıcaklık arttığında metal çifti yukarı bükülerek elektrik devresini kapatır ve zil çalar. Aynı zamanda metal termometrelerde ve flaşörlerde metal çiftleri kullanılarak yapılan araçlardır. 

GAZLARDA GENLEŞME 

Şimdi de gazların ısı etkisiyle genleşmelerini ele alalım. Şu soruları cevaplamaya çalışalım. Soba üzerinde tutulan şişirilmiş bir balon niçin büyür ve hatta patlar? 1783 yılında Montgolfier kardeşler, balonlarını uçurabilmek için, balonun açık alt kısmında ateş yakmışlardır. Niçin? Bu sorulara bulacağımız cevaplar bize, gazlarda da hacmin, katı ve sıvılarda olduğu gibi sıcaklıkla arttığı kanısını vermekte. 
Sıcaklıkla genleşme, gazdan gaza değişmemektedir.

1 1 1