Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T22:28:46+02:00

alınıtıdır...............

Oksijensiz Solunum İle İlgili Sorular   SORU 1 =)
Oksijensiz solunum ile ilgili;

1-)Hücre için gerekli ATP üretilir.
2-)Glikoz tüketilir.
3-)Oluşan son ürün etil alkol olabilir.
4-)Sitoplazmada gerçekleşir.
5-)Oksijen kullanılmaz.

İFADELERDEN HANGİLERİ DOĞRUDUR?


SORU2=)
Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermantasyonu için yanlış bir ifadedir?

A-)Bazı bir hücreli canlılarda gerçekleşebilir.
B-)Memelilerde çizgili kaslarda gerçekleşebilir.
C-)Bu olay sırasında ATP üretilir.
D-)Son ürünler laktik asit ve CO2'dir.
E-)Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.


SORU3=)
Etil alkol fermantasyonu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-)Sitoplazmada gerçekleşir.
B-)ATP üretilir ve tüketilir.
C-)Bazı bir hücreli canlılarda gerçekleşebilir.
D-)Glikoliz evresi görülmez.
E-)CO2 açığa çıkar.


SORU4=)
1-)Oksijen kullanımı
2-)ATP üretimi
3-)Glikoz tüketimi
4-)H2O oluşumu
5-)ETS kullanımı
6-)Glikoliz evresi
7-)Besinin tam olarak parçalanması
0
2012-10-31T22:29:26+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi solunumun özelliklerinden biri değildir?

A) Olay mitokondride gerçekleşir.
B) Besin ve oksijen kullanılır. 
C) Karbondioksit ve su elde edilir.
D) Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür


2. Solunumun amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Besin üretmek 
B) Enerji üretmek 
C) Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmek 
D) Havayı temizlemek 


3. I. Oksijen II. Enzim III. Organik besin 
Hayvan hücreleri; oksijenli solunum sıra-sında yukarıdakilerden hangilerini dışarıdan alır? 

A) Yalnız l B) l - II C)l-lll D) II-III

 


4. 
I. Suyun kullanılması 
II. Karbondioksidin kullanılması 
III. Olayın canlı hücrede gerçekleşmesi 

olaylarından hangileri, hem solunumda hem de fotosentezde ortak olarak gerçekleşir? 

A) Yalnız III B) l - ll C)l-lll D) II-III 

5. 
l.Su 
II. Karbondioksit 
III. Enerji 
IV. Oksijen 

Solunum olayında yukarıdakilerden hangileri elde edilmez? 

A) Yalnız IV B) l - II C) III - IV D) l - II - III
1 1 1