Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T22:31:51+02:00

alınıtıdır...........

Yaşamımız çevremizde yer alan su, toprak, hava, enerji, para, zaman vb.
çeşitli kaynaklara sıkı sıkıya bağlıdır.
Her insan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak yaşamını zenginleştirecek refah
düzeyini yükseltecek mal ve hizmetlere olabildiğince fazla miktarda sahip
olmak ister. Ancak kişilerin, ailelerin ve toplumların sonsuz sayıdaki istek ve
ihtiyaçlarına gidermede kullanabildikleri bu kaynaklar her zaman sınırlıdır.
Kıttır.
Özellikle toplumun en belirgin tüketim birimi olan ailelerin bir ülkede
üretilen mal ve hizmetlerin %80’nini satın alıp tükettiği kaynaklarını idare etme
yöntemleriyle de toplum kaynaklarını etkilediği dikkate alınırsa; önemli ve kıt
kaynaklardan olan para, zaman, enerji, gibi kaynakları; yerinde ve ölçülü
kullanılması, satın alma faaliyetlerinin etkin bir biçimde planlanması ve bu
plana göre yürütülmesi gerekmektedir.
Çünkü Ailenin, üyelerinin istek ve ihtiyaçlarını temin etmek için sahip
olduğu ve çevresindeki kaynakları kullanma ve değerlendirme biçimi ailenin
dolayısıyla toplumun yaşama düzeyi ve kalitesi aynı zamanda çevre üzerinde de
etkili olmaktadır.
Bu nedenle; güvenliğimiz ve geleceğimizin yüksek refah içinde
olmasını sağlamanın tek yolu, tüketim amacıyla kullanılan mal ve hizmet
taleplerimizi gözden geçirmek ve sahip olduğumuz kaynakları yerinde
ölçülü ve bilinçli kullanmakla mümk

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-10-31T23:02:56+02:00

alınıtıdır...........

Yaşamımız çevremizde yer alan su, toprak, hava, enerji, para, zaman vb. 
çeşitli kaynaklara sıkı sıkıya bağlıdır. 
Her insan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak yaşamını zenginleştirecek refah 
düzeyini yükseltecek mal ve hizmetlere olabildiğince fazla miktarda sahip 
olmak ister. Ancak kişilerin, ailelerin ve toplumların sonsuz sayıdaki istek ve 
ihtiyaçlarına gidermede kullanabildikleri bu kaynaklar her zaman sınırlıdır. 
Kıttır. 
Özellikle toplumun en belirgin tüketim birimi olan ailelerin bir ülkede 
üretilen mal ve hizmetlerin %80’nini satın alıp tükettiği kaynaklarını idare etme 
yöntemleriyle de toplum kaynaklarını etkilediği dikkate alınırsa; önemli ve kıt 
kaynaklardan olan para, zaman, enerji, gibi kaynakları; yerinde ve ölçülü 
kullanılması, satın alma faaliyetlerinin etkin bir biçimde planlanması ve bu 
plana göre yürütülmesi gerekmektedir. 
Çünkü Ailenin, üyelerinin istek ve ihtiyaçlarını temin etmek için sahip 
olduğu ve çevresindeki kaynakları kullanma ve değerlendirme biçimi ailenin 
dolayısıyla toplumun yaşama düzeyi ve kalitesi aynı zamanda çevre üzerinde de 
etkili olmaktadır. 
Bu nedenle; güvenliğimiz ve geleceğimizin yüksek refah içinde 
olmasını sağlamanın tek yolu, tüketim amacıyla kullanılan mal ve hizmet 
taleplerimizi gözden geçirmek ve sahip olduğumuz kaynakları yerinde 
ölçülü ve bilinçli kullanmakla mümkün

1 5 1