Cevaplar

2012-09-24T21:45:36+03:00

ZEKİLİĞİ İLERİGÖRÜŞLÜLÜĞÜ MANTIKLILIĞI ATILGANLIĞI VE SABIRI

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-09-24T21:45:36+03:00

tatürk’ün Askeri Başarıları Nelerdir?- Atatürk’ün Askeri Başarıları Hakkında Bilgi

Atatürk’ün askerlik hayatı meslek olarak ifa edeceği askerlikle ilgili temel eğitimine 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girişi ile başlar.

Mustafa Kemal Selânik Askerî Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askerî İdadisi’ne girdi. Genç Mustafa Kemal Manastır Askerî İdadisi’ni de başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da Harp Okulu’na girdi. 3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902′de bu okulu Teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisi’nde devam etti. 1903 yılında Üsteğmen olmuştu. 11Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’nden mezun oldu.

Harp Akademisi’nden mezuniyetini izleyen günlerde istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu şüphe çekerek birkaç ay İstanbul’da tutuklu kaldı; sonra bir nevi sürgün olarak vazife ile 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine Şam’a atandı.

6 4 6