Cevaplar

2012-11-01T10:28:03+02:00

alıntıdır....

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI

1- 1 İnönü Savaşı

2- 2 İnönü Savaşı

3- Eskişehir - Kütahya Savaşı

4- Sakarya Savaşı

5- Büyük Taarruz


I İnönü Savaşı (10 Ocak 1921)


Yunanlılar, 22 Haziran 1920'de Eskişehir'i alarak, Ankara'ya kadar ilerleyip, milli hareketi ortadan kaldırmak için harekete geçti

Bu arada düzenli ordu, Çerkez Ethem isyanı ile uğraşmaktaydı

Yunan ilerleyişi 10 Ocak 1921'de durduruldu ve geri çekilmeleri sağlandı


II İnönü Savaşı

İtilaf Devletleri Sevr'i kabul ettirmek için Yunan ordusunu teşvik etti

Yunan ordusu, 23 Mart 1921'de iki koldan saldırıya geçti

Yunan ilerleyişi 1 Nisan 1921'de, Türk ordusunun geri püskürtmesi ile son buldu

Eskişehir - Kütahya Savaşı

İnönü Savaşları'nda Türk ordusuna yenilen Yunanlılar, 10 Temmuz 1921'de saldırıya geçti Yunan ordusu, Afyon, Kütahya, Eskişehir hattını işgal ederek Ankara'ya doğru ilerledi

25 Temmuz 1921'de Türk ordusu, Yunan ilerleyişini durdurdu Yunan ordusunun ilerleyişi Ankara'da endişe yarattıSAKARYA SAVAŞISavaşa Hazırlık

Sakarya Meydan Savaşı için yapılan en önemli hazırlık ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halktan yardım istenmesidir Bu amaçla �Tekalif-i Milliye� (Milli Yükümlülük Emirleri) yayımlanarak halkın orduya giyecek, yiyecek, ulaşım ve silah bakımından destek olması sağlandı

Savaş

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında elde ettikleri başarıyı devam ettirmek ve Türk ordusuna son darbeyi vurarak Ankara'yı işgal etmek isteyen Yunanlılar yeni bir saldırı başlattılar Yapılan Sakarya Savaşı yüz kilometrelik bir cephe üzerinde 22 gün 22 gece sürdü Mustafa Kemal,Sakarya savaşı'nda dünya savaş tarihine geçen meşhur� �Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır O satıh bütün vatandırVatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz Büyük küçük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe kurarak çarpışmayı sürdürür Yanlarındaki birliklerin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler onlara bağlı olamaz Bulundukları yerde sonuna kadar karşı koyacaklardır� emrini verdi

NOT: Mustafa Kemal bu taktikle dünya savaş tarihin de büyük yenilik yapmış, çizgiye bağlı cephe kavramı sona ermiştir

Türk ordusunun kahramanca direnişi karşısında Yunanlılar yenilerek geri çekildi
Büyük Taarruz

26 Mart 1922'de İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması'nda birtakım değişiklikler yaparak barış önergesinde bulunmuşlardı Misak-ı Milli'ye ters düşen bu önerge TBMM tarafından reddedildi

Mustafa Kemal, Yunan ordusuna kesin ve son bir darbe indirmek için orduyu savaşa hazırladı

Doğudaki ve Güneydeki birliklerin tamamı Batı Cephesi'ne aktarıldı

Tekalif-i Milliye emirleri yeniden yürürlüğe girdi

TBMM, 20 Temmuz 1922'de Mustafa Kemal'in başkomutanlığını süresiz olarak uzattı

26 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal'in Kocatepe'den verdiği emirle Büyük Taarruz başladı

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Meydan Savaşı kazanıldı

9 Eylül 1922'de Türk Ordusu İzmir'e girdi

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T10:29:49+02:00

alıntıdır....

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI

1- 1 İnönü Savaşı

2- 2 İnönü Savaşı

3- Eskişehir - Kütahya Savaşı

4- Sakarya Savaşı

5- Büyük Taarruz

1 5 1