Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-24T21:55:05+03:00

snaf, tacir ayırımı 
Esnaf-tacir ayrımına girmeden önce yine kanunlarımızdaki tanımlarıyla esnafı ve taciri irdelemek gerekir. Hem TTK hem de VUK da esnaf ve tacire ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Bilindiği gibi 1 Temmuz 2012 den itibaren 6762 sayılı TTK ‘nın yerini 6102 sayılı TTK aldı. Açıklayacağımız kıstaslara göre bu değişikliğin madde hükümlerinin sabit kalması veya içeriği değiştiren yeni hükümler olmaması dolayısıyla pek bir değişiklik olmadı.Ancak yeri geldiğince değişen maddelere de değineceğiz.

5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre sadece esnafın tanımı yapılmıştır:

5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre Esnafın tanımı:
5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun; Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinin a bendinde; “ Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler,”

6102 sayılı, “Türk Ticaret Kanunu’’ ise hem esnafı hem de taciri ayrı ayrı tanımlamıştır: 

6102 sayılı, “Türk Ticaret Kanuna göre Esnafın tanımı:

6102 sayılı, “Türk Ticaret Kanununun; “Esnaf” başlıklı 15’inci maddesi;
“ İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11’inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır.“ şeklindedir.

2 4 2
2012-09-24T21:56:05+03:00

olay olgu coğrafyadan 10 tarih olay tarihi bi olay olcak arkdaslar acilll !!!!!

0