Cevaplar

2012-11-01T13:30:09+02:00

Mecaz anlam demektir   : Yan anlam

0
2012-11-01T13:30:12+02:00

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yenianlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanıngözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetmeyoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlamdenir. 

0