Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T13:46:35+02:00

Atatürkün hayatındaki önemli olaylar
Atatürk'ün Bulunduğu yerler

11/01/1905 Suriye
13/10/1908 Selanik
13/01/1909 Selanik
11/03/1912 Cyrenaica
27/10/1913 Sofya Atasesi
20/01/1915 Gelibolu
09/01/1912 Tobruk
27/10/1913 Sofya
19/05/1919 Samsun
15/03/1916 Doğu Cephesinde
10/09/1922 İzmir
01/07/1925 istanbul

Atatürk'ün Kişisel hayatında önemli olaylar

01/01/1888 Ali Riza nın Ölümü
14/01/1923 Zübeyde nin Ölümü
29/01/1923 Latife ile Evlenmesi
''' Atatürk'ün Üstlendiği Görevler'''
22/07/1908 Dogu Demiryolu Müfettişi
25/11/1912 Akdeniz Boğazları Ozel Kuvvetleri
17/02/1917 Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanı
11/08/1918 7. Ordu komutanlığı
07/03/1917 2. Ordu Komutan Vekilliği
16/03/1917 2. Ordu Komutanlığı
30/09/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanı
23/09/1918 Fahri Yaverlik

Atatürk'ün Yazıları

20/09/1917 Memleketin ve Ordunun durumu
29/09/1933 10. Yil Nutku
''' Atatürk'ün Madalyaları'''
09/09/1917 Liyakat madalyası
16/12/1917 Kılıçlı Mecidi Nişanı
19/01/1918 Kılıçlı Cordon ve Prussu nişanı

Atatürk'ün hayatında önemli olaylar

26/05/1919 Kurtulus Savasina Cagri"
23/06/1919 Gorevden Alinma"
08/07/1919 İstifa
30/07/1919 Tutuklama Kararı
11/04/1920 Olum Fetvası
11/05/1920 Askeri Mahkemeden Ölüm Kararı
Atatürk'ün hayatında belirleyici Dönemler
19/05/1881-01/01/1892 Çocukluk Yılları
01/01/1892-01/01/1895 Selanik Askeri Rüştiyesi
01/01/1895-13/03/1899 Manastır Askeri İdadisi
13/03/1899-10/02/1902 Harp Okulu|Harp Okulu
10/02/1902-11/01/1905 Harp Akademisi
11/01/1905-01/07/1907 Kurmay Yuzbasi
01/07/1907-27/12/1911 Kidemli Yuzbasi
27/12/1911-27/10/1913 Binbaşi
27/10/1913-01/03/1914 Tum Binbaşi
01/03/1914-01/05/1915 Yarbay
01/05/1915-01/04/1916 Albay
01/04/1916-09/07/1919 Tümgeneral
09/07/1919-05/08/1921 Bagimsizlik Savascisi
05/08/1921-29/10/1923 Başkumandan
29/10/1923-01/12/1927 Cumhurbaskani I
01/12/1927-04/05/1931 Cumhurbaskani II
04/05/1931-01/03/1935 Cumhurbaskani III
01/03/1935-02/09/1938 Cumhurbaskani IV

(alıntıdır)

0
2012-11-01T13:54:24+02:00


SELANİK

Atatürk’ün çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devletinin en bunalımlı yıllarına rastlar. Atatürk’ün doğduğu Selanik şehri, Osmanlı Devletine bağlı Makedonya eyaletinin liman şehriydi. Bu dönemde Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olaylar Rumeli de yoğunlaşmıştır. Selanik de Rumeli de önemli kentiydi. Bu bölge ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda komşu ülkelerde etkilenen bir bölge idi. Hristiyan milletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu.

Selanik, toplumsal nedeni ile farklı fikirlerin ve birçok siyasi yapının oluştuğu yerdi. Büyük bir kültür merkezi de olan Selanik de Türk okullarından başka diğer devletlerin açtığı yabancı okullar da vardır. Selanik’te, Tanzimat Fermanı’nın ilanından (1839) itibaren hürriyetçilik ve milliyetçilik taraftarı aydınlar faaliyet göstermekteydi. Bu yönleriyle Selanik, Osmanlı Devleti’nin siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli merkezlerinden birisiydi. Selanik’in bu özellikleri Mustafa Kemal’in düşünce yapısının önemli ölçüde etkilemiştir. Mustafa Kemal’in ülkenin geleceği ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve sağduyulu davranmıştır.
MANASTIR

Makedonya’nın önemli bir şehri olan Manastır, stratejik bir öneme sahipti. Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’ne girdi. 1896-1898 Manastır Askeri İdadisi’nde okudu. Buradaki eğitimi sırasında şiir ve hitabet sanatı ile ilgilenmeye başladı. Hatta kendisi “Eğer hitabet hocamız Alay Emini, Mehmet Asım Efendi imdadına yetişmeseydi bende şair olup çıkacaktım,çünkü hevesim vardı.” Demektedir. Çünkü Mehmet Asım Efendi, şiir ve hitabet ile uğraşmasının askerlikte başarılı olmasının engelleyeceğini söylemişti. Mustafa Kemal, edebiyat alanın da Namık Kemal ve eserlerinden önemli ölçüde yararlandı.
İdadi de ki Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naküyiddin Yücekök Bey,başarılı bir öğrenci olan Atatürk’le yakından ilgileniyordu. Kurmay Subay olarak mutlaka yabancı bir dil öğrenmesi gerektiğine inandığı için Fransızca öğrenmesinin büyük destek veriyordu.
Tarihe özellikle de Türk tarihine büyük merak duyan Mustafa Kemal’e tarih öğretmeni Kolağası Tevfik Bey yeni ufuklar açmıştır. Atatürk’ün burada başlayan tarih sevgisi hayatı boyunca devam etmiştir.
Mustafa Kemal’i Manastır’ da iken en çok etkileyen olay 1897 yılında başlayan Türk-Yunan savaşıdır. Bu savaş da önemli bir zafer kazanan Türk ordusunun anlaşma masasında zarara uğraması Atatürk’te engin bir vatan sevgisinin oluşmasında etkili oldu. Gönüllü olarak savaşa katılmak istediyse de bunda başarılı olamadı.
Selanik ve Manastır şehirlerinin Avrupa kültüründen çok çabuk etkilenmesi ve Osmanlı yönetiminin bu şehirleri çok sıkı kontrol altında tutamaması, yönetime karşı olanların faaliyetlerine artırmalarına neden olmuştur. Mustafa Kemal de çeşitli çevreler ile ilişkiye girerek kendisini her yönden geliştirmiştir.

İSTANBUL
Atatürk, 13 Mart 1899’da İstanbul’daki Harp Okulu’nda eğitime başladı. Atatürk ,siyasal düşüncelerinin burada olgunlaşmaya başladığını söylemektedir. Burada eğitimine devam etmekle birlikte ülke sorunlarıyla da ilgili düşünmeye başlamıştır. Çünkü ülke yönetiminde yanlışlar olduğunu fark etmiştir.
Askerlik hayatı süresinde değişik görevlerde bulunan Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelip Harbiye Nezaretinde göreve başladı. Bu dönem de İstanbul, itilaf devletlerinin işgali altına girmişti. İstanbul’un dışın da diğer Anadolu şehirleri de işgal altındaydı. Buna karşılık İstanbul hükümeti işgallere karşı tepki göstermemekteydi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’daki zayıf kadro ile vatanın kurtulamayacağının farkındadır. Herkesin umutsuz olduğu bir ortamda O, her şeyin bitip kaybolduğunu kabul etmiyordu. İstanbul’da arkadaşlarıyla konuşuyor, tartışıyor,çözüm yolları araştırıyordu. Sonunda kararını verdi. Anadolu’ya geceçekti. Orada bir milli teşkilat kurup mücadeleye başlayacaktı. Tek güvencesi Türk milletinin bağımsızlık ve mücadele aşkıydı. Bu durum karşısında tek çarenin Anadolu’ya geçip Türk halkını örgütlemek olduğunu anladı. 19 mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlattı.bu tarihlerde Karadeniz bölgesindeki Rumlar,Türkleri katlediyorlardı. Türklerinde kendilerini korumak için yaptıkları mücadeleler bölgede karışıklığın yaşanmasını neden oluyordu.
İtilaf Devletleri’nin bölgede ki karışıklıkları gidermek için Osmanlı Devleti’ni uyarması üzerine Mustafa Kemal Paşa,9. ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderildi. Mustafa Kemal’in asıl amacı Türk milletinin bağımsızlığını sağlamaktı. Karşılaştığı bütün zorluklara rağmen yılmadı. Kurtuluş Savaşını başlattığında yalnız Türk milletine olan güveni vardı. Bu durumu “Benim kuvvet ve kudretim,halkın bana gösterdiği emniyet ve itimattan ibarettir.” Sözü ile belirtmiştir.

0