Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T13:49:53+02:00

*Özel isimlerden türeyen sözcüklere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.(?)
(Bu konuda net bir bilgi yok.)
İstanbullular

*Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
AB'ye, İETT'de, PTT'ye

*Rakamlara gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
12'de, 3'te, 15:00'da

*Ses düşümünü göstermek için kullanılır.
N'oldu, Karac'oğlan

*Özel isme eklenen çekim eki satır sonuna denk gelirse sadece kesme işareti konur.
………………………… Türkiye'
nin………………………………….

*Anlam karışıklığı olabilecek sözcüklerde kullanılabilir.
Bu soru'nu sonra çözelim.
Ahmet, il'e gitti.
Çayı koy'da içelim.

*Harf ve eklerden sonra gelen eklerin ayrılmasında kullanılır.
A'nın yarısı b'ye eşittir.
-de'nin kullanımında….

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-11-01T13:50:09+02:00
İnsan, hayvan, yer adlarına gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. Gereksinme duyulduğunda bütün özel adlardan sonra kesme işareti kullanılabilir. (Örnek: Tuncer'e, Ağrı Dağı'nda.) Ekinden ayrı olarak gösterilmek istenen harf ya da sözcükten sonra kesme işareti konur. (Örnek: K'nin ğ'ye dönüşmesi. Renk'te yalnız bir ünlü vardır.) Rakamlardan sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. (Örnek: saat 15'te...) Özel adlardan türetilmiş sözcüklerde ekler kesme işareti ile ayrılmaz. (Örnek: Konyalı, Atatürkçü.) Ancak kendi özgün yazımı ile yazılıp da -li yapım eki getirilmiş yabancı sözcüklerin kökünden sonra konur. (Örnek: Bordeaux'lu.) Özel adlara eklenip aile, gil anlamı veren "-ler" ekleri kesme ile ayrılmaz. (Örnek: Ahmetler.) Ancak benzerleri anlamı veren "-ler" ayrılır. (Örnek: Fatih'ler, Atatürk'ler.) Özel adlara getirilen ekler satır sonuna rastlıyorsa, özel ad sonuna yalnız kesme işareti konur, kısa çizgi konmaz. (Örnek: ...Anadolu'da...) Birincinin sonunda ikincinin başında ünlü bulunan iki sözcük birlikte söylenirken, kimileyin birinci sözcüğün sonundaki ünlü düşer. O zaman yerine kesme işareti konur. (Örnek: Karac'oğlan, n'eyleyim.) Sözcük içinde kesme işareti kullanılmaz. (Örnek: san'at değil sanat, meb'us değil mebustur.)  
1 5 1