Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T14:32:32+02:00


Bir yazarın, serbestçe seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin sonuç*lara gitmeden, kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılara deneme diyoruz.
Denemenin kesin sınırlarını çizmek zordur. Bazı yönlerden sohbet,fıkra ve eleştiriye benzer. Denemenin belli bir konusu yoktur. Yazar, konu
seçmekte serbesttir.Deneme, felsefî ve ilmî konuları ele almasıyla makaleye
yaklaşır. Ancak makalede olduğu gibi ortaya konan fikirlerin ispatlanması
mecburiyeti yoktur. Çünkü deneme, felsefî, ilmî kuralların denetimi dışında-
dır. Ön plânda olan yazann kişisel düşünceleridir.Bir görüşü ispat etmek,
kesin sonuçlara varmak, belgelerden faydalanmak gibi mecburiyetler
yoktur. Yazar kendi kendisi ile konuşuyormuş gibidir. Deneme, bu yönüyle
sohbete benzemesine rağmen, düşünceleri açıklayışı, çözümlemelere giri-
şiyle sohbetten ayrılır. 
Deneme yazarı sağlam bir bilgi birikimine, geniş bir düşünce ufkuna, samimî, kıvrak bir üslûba sahip olmalıdır.
Deneme yazarken nelere dikkat etmelisiniz?
• Konu seçmekte serbest olduğunuzu unutmayınız.
• Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.
• Ele aldığınız konuda kendi düşünce, duygu ve dünya görüşünüzü ortaya koyunuz.

• Doğrudan doğruya öğretmek amacı gütmeyiniz. Eğitici ve öğretici olma niteliğini yazının bütününe yediriniz.

• Söylemek istediklerinizi konuşma havası içinde veriniz.
• Düşüncelerinizin inandırıcılık kazanması için samimî olmaya gayret ediniz.
• Düşüncelerinizi ispat etme yoluna gitmeyiniz.
• Kesin sonuçlara ve yargılara varmayınız.
• Açık, anlaşılır, canlı, içten ve akıcı bir dil kullanınız.
alıntı..

2 2 2
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T14:32:42+02:00

İyi bir deneme yazmanın yollarından biri, belli bir konudaki düşünceleri önce bir kâğıda gelişigüzel not etmektir.Bundan sonra not edilen düşünceleri, anlaşılmalarını kolaylaştıracak bir düzene sokmak gerekir. Dene­me yazan, her zaman okurun ilgisini çekecek ve denemenin sonuna kadar okunmasını sağ­layacak nitelikte, ilginç bir giriş cümlesi bul­maya çalışır. Denemenin sonu da aynı ölçüde önemlidir, çünkü burada da okur, yazarla birlikte çıktığı düşünsel yolculuğun işe yarar bir deneyim olduğunu görmeli, yazı onu düş kırıklığına uğratmamalıdır. Denemenizi ya­zarken, girişin ve sonun nasıl olması gerekti­ğini iyice düşünün ve bu bölümlerin elinizden geldiğince ilginç olmasına çalışın.
Bir deneme için her zaman, okurun ilgisini çekecek ve denemeyi sonuna kadar okunmasını sağlayacak bir giriş cümlesi çok önemlidir. Deneme, aynı ölçüde dikkat çekici bir biçimde de bitirilmelidir. Denemeyi okurken yazarla birlikte düşünsel yolculuğa çıkan okurun sonunda düş kırıklığına uğramaması, deneme yazarı açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Öte yandan, düşüncelerin paragraflara göre düzenlemesi gerekir. Öne sürülen her yeni düşünce için ayrı bir paragraf kullanılmalı ve her paragrafta bir ana düşünce işlenmelidir. Birçok deneme üç ya da daha fazla paragraftan oluşur. Denemeyi paragraflara bölmek, düşüncelerin başı sonu belli olmayan, birbirinin içine geçmiş bir biçimde anlatılmasını önler, söylemek istedi­ğinizi kolay ve açık bir biçimde ortaya koyma­nızı sağlar.


ALINTIDIR...

2 4 2