Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-01T14:37:31+02:00

farklı iklim tiplerinin insan üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl azaltılır?

Atmosferin bir özelliği olan sıcaklık, insan hayatını çok etkileyen hatta yönlendiren bir doğal çevre özelliğidirİnsanların giyinmeleri, mesken tipleri, tarımsal ve ekonomik faaliyetleri, seyahatleri hep hava sıcaklığı tarafından yönlendirilmektedir Kısaca söylemek gerekirse insanlar; evinde, iş yerinde, seyahatte, tatilde sürekli sıcaklığın etkisi altındadır İnsanda bu olumsuz iklim faktörlerinden ancak kendisine bahşedilen aklı sayesinde önlem alarak korunabilmektedir Doğal çevrenin başka bir elemanı olan taş kürenin üzerinde çeşitli yer şekilleri vardır Farklı yer şekillerinin insanlara etkisi de farklıdır Örneğin dağlık yerler, yükseklikleri nedeniyle soğuk oldukları için buralarda insanların yaşaması zordur 
Onun için yükseklik, yerleşmeleri etkileyen önemli faktörlerdendir Genellikle yükseklik artıkça yerleşmeler azalırDağlık yerlerde kış sporları yapma imkanının artmasına karşılık tarım alanları çok sınırlıdır Buna karşılık alçak ovalar; iklim, tarım toprağı ve ulaşım yönünden insan yaşamına çok daha elverişlidir Onun için yerleşmelerin önemli bir kısmı buralarda bulunur Erciyes Dağı ile hemen yanı başındaki Kayseri Ovası buna örnek olarak gösterilebilirTarihin akışı içerisinde bütün önemli medeniyetlerin, alçak ovalarda gelişmiş olmasının nedeni de budur

2 5 2