Cevaplar

2012-11-01T15:14:10+02:00

1- Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler.

2- Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler.

3- Cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek-fiil alarak yüklem olabilirler.

4- Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik olarak adlandırılır.

5- Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hale getirirler.

6- Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir.

7- Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar.

Fiilimsi çeşitleri

İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır.

1- İsim fiil: Kök veya gövdelerine -ma,-ış,-mak ma-y-ış-mak eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Örnek: Kardeşim okumayı öğrendi. (Okumayı sözcüğü isim-fiildir , -ma eki almıştır)

2- Sıfat fiil: Sıfat fiiller, fiillerin sıfat ve isim şekilleridir. Zamana bağlı olmalarıyla isim ve sıfatlardan ayrılırlar ancak onlara ait bütün fonksiyonları yerine getirirler. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri getirilerek elde edilirler. Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.

Örnek: Polisler olası kazaları önlemek için kontrolü sağlıyorlardı.

3- Zarf fiil: Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici zarf oluşturan yapılara zarf fiil denir. Çekim eki almazlar. Fiillere -asiye, -ıp, -madan, -ince, -ken, -alı, -dıkça, -arak, -ar...mez, -dığında, -a...a, -maksızın, -casına eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.

Örnek: Hayatının hatasını yaparak yapılan bu teklifi reddetti.Kaynak: http://fiilimsi.nedir.com/#ixzz2AybCTbQQ


Kaynak: http://fiilimsi.nedir.com/#ixzz2Ayb5sbRm

0
2012-11-01T15:14:26+02:00


Fiilimsi Nedir?-Fiilimsi Hakkında
Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan fiile benzeyen ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere FİİLİMSİ denir.
Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler. Fiilimsiler: a) İsim - fiil b) Sıfat - fiil c) Bağ - fiil olmak üzere üçe ayrılır.
1. İsim - Fiiler: Fiil kök ve gövdelerine eklenen "-me -mek -iş" ekleri sonucu meydana gelirler. Fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir. İsim - fiiller; hem bir eylemin adı oldukları için isim hem de özne nesne tümleç aldıkları için fiil olan kelimelerdir.
Çalışmak
 zorundayım.
Bütün sorunları anlaşma
 yoluyla çözebiliriz.
2. Sıfat - Fiiler: Varlıkları niteledikleri için sofat yan cümlecik kurdukları için de fiil sayılan kelimelerdir.
Sıfat - fiil türeten ekler: "-en -er --acak -miş -dik -esi ..." gibi
Çalışkan
 insandan zarar gelmez.
Olacak
 işin peşinden koşulur.
Geçmiş
 günlerimi çok arıyorum.
3. Bağ - Fiiler: Birleşik bir cümlede iki cümleyi bağladıkları için bağlaç; özne nesne tümleç aldıkları için fiil sayılan kelimelerdir. Bağ fiillere "ulaç" da denir. Çekim ekleri almazlar. Cümlede zarf olarak kullanılırlar.
Bağ fiiller şu eklerle türerler: "-ip -arak -ınca -ma -ken -dan -dıkça -dikçe ..."
Canım sağ oldukça
 hiçbir şey beni yıldıramaz.
İşe gireli
 gece gündüz çalışıyorum.
Sen gelince ben giderim.

1 1 1