Cevaplar

2012-11-01T16:01:33+02:00

Dönemin zihniyeti , coğrafi konum

0
2012-11-01T16:02:11+02:00

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar

Türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır. 
Çünkü Türk tarihinde görülen üç medeniyet (iki medeniyet değişikliği), edebiyatın da seyrini değiştirmiş, onun konu ve şekil özelliklerini de etkilemiştir. 
Bu arada tanışılan ve alış verişte bulunulan uluslar da edebiyatı etkilemişlerdir. 
Meselâ, Araplardan ilmî eserlerle birlikte Arapça kelime ve tamlamalar, İranlılardan da İslâmiyet’le birlikte nazım tür ve çeşitleri alınmıştır.

Türk edebiyatının üç devire ayrılmasını sağlayan iki medeniyet değişikliği vardır

1. İslâmiyet’in kabul edilmesi, 
2. Batı medeniyetinin tanınması ve benimsenmesi. 
Bu bilgiler ışığında Türk edebiyatının devirlerini şöyle belirleyebiliriz

0