1- Fizigin olayları farklı alt alanlarda incelenmesinin sebebi nedir ?


2- ileride bilim ile uğraşsanız bir teori mi yoksa bir yasa mı geliştirmek isterdin? neden?


3- vektörel büyüklük ile skaler büyüklükler arasında ne gibi farklar vardır? İkisinede örnekler veriniz


4-Fizik ile teknoloji ve günlük yaşam arasında nasıl bir ilişki vardır?

2

Cevaplar

2012-11-01T16:09:49+02:00

1-Fizik hepsini inceleyemez insan beyni hepsini kaldıramazdı.

 

2-Teori çünkü yasalara bağlıdır salla burayı kafana göre

 

3-skaler niceliklerden farklı olarak yönü de olan niceliktir. Hızkuvvetivme ve ağırlık örnek birer vektörel niceliktir. Vektörler bir sayı (skaler) ile veya başka bir vektör ile çarpılabilir ve bölünebilir. Aynı zamanda yönü değiştirilmemek şartı ile ötelenebilirler. Vektörlerin yönlü doğru parçalarından farkı budur. Yönlü doğru parçalarının koordinat sistemindeki yeri sabitken, vektörler ötelenebilirler.alıntıdır


4-birbirini tamamlarlar

1 5 1
2012-11-01T17:48:22+02:00

 

1)MEKANİK: Kuvvet ve hareketi inceler. Bunlar arasındaki ilişkileri ele alır. Çok geniş bir uğraş alanı vardır. 

OPTİK: Işığın davranışını gölgeyi yansımayı aydınlanmayı ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Görme renk oluşumu mercekler gibi konuları ele alır ve inceler. 

ATOM FİZİĞİ: Atomları ve yapısını özelliklerini ve birbirleri ile ilişkilerini inceler. Nano teknoloji çalışmaları ile de ilgilenir. 

NÜKLEER FİZİK: Atomun çekirdeğini inceler. Atom enerjisi üretiminde yol ve yöntemlerin bulunmasında katkısı vardır. Radyasyondan korunma yollarını öğretir. 

ELEKTRİK: Elektron ve protonların elektrik yükleri ile bunların sebep olduğu elektriksel kuvvet ve elektrik alanı inceler. Elektrikli aletlerden yıldırıma kadar çok geniş bir inceleme alanı vardır. 

MANYETİZMA: Manyetik alanları ve kuvvetleri inceler. Yön bulunmasından tıpta kullanılan manyetik rezonansa kadar geniş bir alanı inceler. 

TERMODİNAMİK: Isı enerjisini ve ısı olaylarını inceler. Suyun kaynaması ve donmasından kuzeydeki buzulların erimesine kadar birçok konuyu inceler.

KATIHAL FİZİĞİ: Kristal yapıdaki maddeleri yarı iletkenleri inceler. Elektroniğin teorisini oluşturur.

 2)teori ile ilgili gelişmelrede bulunurdum. çünkü : bilim bilimsel teoriler açısından daha çok gelişmiştir ve devam edilmelidir. bilim kanıtlanmış bilgilerdir teoride kanıtlanmış olan şeylerden meydana gelir...

1 5 1