Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T16:08:34+02:00

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarındanHun-Oğuz destanları grubundandır Oğuz Kağan Destanı'nın beş ayrı yazması vardır. ÇağataycaFarsça ve Uygurcayazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olduğu varsayılan Oğuz Kağan'ın hayatını anlatır.


Diğer :


Günlerden bir gün , Ay Kağan bir erkek çocuk doğurdu.Çocuk kara saçlı,karakaçlı,ela gözlü kırmızı ağızlı idi.Çocuk anasından yalnızca 1 kere süt emdi.Kırk günden sonra büyüdü,yürüdü,oynadı.Geyik avına başladı.Günlerden sonra gecelerden sonra yiğit oldu.Oğuz kağan bir gün havadan gelen bir kız gördü kız güzeldi onlan evlendi üç çocukları oldu birincisine Gün,ikincisine Ay, üçüncüsüne Yıldız adını koydular.

Oğuz kağan göl kanarında yine güzel bir kız gördü onu sevdi,kendisine aldı.

Bu kızdanda 3 cocuk dğurdu birincisine Gök , ikincisine Dağ, Üçüncüsüne Deniz adını verdiler.

 

Kaynak MEB Yayınları 2011-2012 Yılı 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı (s.f. 62)-(OĞUZ KAĞAN DESTANI)

 


0
2012-11-01T16:09:15+02:00

Hun Türklerinin destanıdır

0