Cevaplar

2012-11-01T16:18:20+02:00

Herhangi bir kelimenin anlamlı en küçük kısmına "-mak,-mek" eklerinden birini getirebiliyorsanız. Kelimenin kökü isim köküdür. 
Örnek: 
boyacı < boya+cı
boya kelimesine "-mak" ekini getirebiliyoruz.(Boyamak) Bu durumda isim kökü değildir. 
evde < ev+de 
ev kelimesine "-mak" ekini getiremiyoruz.(Evmek) Bu durumda ev isim köküdür

0