Cevaplar

2012-11-01T16:42:15+02:00

 Giriş Cümlesi:

ü       Kısa ve ilgi çekici bir cümledir.

ü       Bağlayıcı öğelerle başlanmaz. (Çünkü, Mesela gibi...)

ü        Yazıda ele alınacak konuyu tanıtır; yazarın konuya nasıl bir yaklaşım getireceğini sezdirir.

ü       Genelden özele (tümden gelim) yazılmış paragraflarda, paragrafın giriş cümlesi aynı zamanda paragrafın ana düşüncesidir.

ü       Tanımlama, açıklama, soru cümlesi biçiminde kurulabilir.

2 3 2
2012-11-01T16:42:57+02:00

Örneğin; 12 sayısı ile 21 sayısı ayrı anlamlar taşır fakat ikisi de 1 ve 2 den oluşmuştur
Fakat yazılış sırası önemlidir Bu yüzden buna permütasyon denir
Fakat bunu bir küme olarak yazarsak;
{1,2} ve {2,1} aynı anlamlar taşır Yani sırası önemsizdir
Bu tür sorular da kombinasyondur
Permütasyon P ile, Kombinasyon C ile gösterilir
Örneğin; 8 kişi birbiriyle tokalaşacaktır Kaç tokalaşma olur ?
Burada A ile B kişisinin tokalaşmasıyla, B kişisi ile A kişisinin tokalaşması aynı şeydir Yani sıra önemsizdir İki tokalaşma değil 1 tokalaşma olmuştur

2 5 2