aşınmaya karşı dirençli olan kayaçlarla kolay aşınan kayaçların iç içe geçmiş oldugu yerlerde erozyon şiddetli ise aşagıdakılerden hangisinin görülmesi beklemir_ a-her yerde engebenin az olması b-yer yer yüksek kabartıların görülmesi c-ortalama yüksekliğin deniz seviyesinde olması d- dar ve derin vadiler oluşması e-oluşan topragın mineralce fakir olması

1

Cevaplar

2012-09-24T22:27:54+03:00

sanırım b-yer yer yüksek kabartıların görülmesi

0