Cevaplar

2012-11-01T16:49:35+02:00

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesihappymutluhealthysağlıklıhelpfulyardımseverlovelysevimliperfectmükemmelproudgururlujoyoussevinçlinicehoşobedientsöz dinleyensplendidsöz dinleyenpleasanthoşsuccessfulbaşarılıthoughtfulanlayışlıvictoriousmuzafferwonderfulharikavivacioushayat doluzealousgayretliluckyşanslılivelyneşelikindsevecenzanydelidoluwittyesprili 

1 1 1
2012-11-01T16:49:43+02:00

 Sıfat

Türkçesi Sıfat Türkçesi happy mutlu healthy sağlıklı helpful yardımsever lovely sevimli perfect mükemmel proud gururlu joyous sevinçli nice hoş obedient söz dinleyen splendid söz dinleyen pleasant hoş successful başarılı thoughtful anlayışlı victorious muzaffer wonderful harika vivacious hayat dolu zealous gayretli lucky şanslı lively neşeli kind sevecen zany delidolu witty esprili

 

BIÇIM VE ŞEKIL BILDIREN SIFATLAR Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi broad geniş narrow dar deep derin shallow sığ steep dik round yuvarlak wide geniş high yüksek crooked eğri flat düz skinny ince square kare hollow çukur straight düz curved eğri chubby tombul
1 2 1