Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-01T16:54:44+02:00

Türkçe’de birlemek şeklinde ifade edilen Tevhîd, Arapça v-h-d kökünden türemiş bir mastardır. Tevhîd sözlükte, bir şeyin bir olduğuna hükmetmek, onu bir olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak Tevhîd, mutlak anlamda Allâh’ın bir olduğuna, O’ndan başka ilâh bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eder. Tevhîd; Allâh’ı zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek; eşi, benzeri, yardımcısı, ortağı, babası, oğlu olmadığına iman edip ibâdet ile de O’nu birlemektir. Yani ibâdeti (kulluğu) O’ndan başkasına yapmamak ve yalnız O’na tahsis etmektir.


 

1 5 1
2012-11-01T16:55:02+02:00

birlik birlemek.....................

1 5 1