Cevaplar

2012-11-01T17:17:08+02:00

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişiler; Türkiye'deki uyruğunda bulundukları kendi temsilciliklerine veya akredite temsilciliklerine başvurarak pasaport işlemlerini yaptırabilirler.

Türkiye'de kaybedilen pasaportlar için bulundukları İlin Emniyet makamlarına başvurarak beyanlarını vermeleri gerekir. Bunların 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatler Hakkında Kanunun 20.maddesi gereğince en geç 15 gün içinde kendi ülke makamlarından pasaport almaları zorunludur.

Türkiye'de ikametli vatansız (haymatlos) kişiler; 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 18. maddesine göre, İçişleri Bakanlığının takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl geçerli olmak üzere bir veya iki seyahat için Türk vatandaşlığını iktisap bakımından hamiline herhangi bir hak vermeyen "yabancılara mahsus pasaport" tanzim edilir. Bu tür pasaport almak için bulunulan ilin Emniyet Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

0
2012-11-01T17:19:04+02:00

http://www.muhteva.com/biyom-t186570.html buradan geniş kapsamlı öğrenebilirsin

1 1 1